ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Енергийната ефективност е много повече от саниране на сгради

Енергийната ефективност е много повече от саниране на сгради
Публикувана на: 28/02/2016|05:02; Източник: solarenews.wordpress.com; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
95% от мощностите за комбинирано производство у нас са на възраст от 20 до 36 годиниНужни са мерки по цялата верига на производство, доставка и потребление на енергия, казва Вихрен СтойновВихрен Стойнов е ръкововодител на направления "Енергия и газ" и "Сервиз на енергийно оборудване" в Siemens България. Той е завършил Техническия университет - София със специалност "Автоматизирано оборудване в машиностроенето". Има следдипломна квалификация по финансов и банков мениджмънт в международния б...
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.