ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Работодатели са против идея на БСП за повече резервни енергийни мощности

Работодатели са против идея на БСП за повече резервни енергийни мощности
Публикувана на: 14/03/2016|12:03; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Работодатели са против идея на БСП за повече резервни енергийни мощности
Против предложението на депутати от БСП за увеличаване на обема на студения енергиен резерв на страната се обявиха четирите национално представителни работодателски организации БСК, КРИБ, БТПП и АИК. Според тях внесените в Народното събрание в началото на март поправки в Закона за енергетиката ще доведат до увеличаване на разходите в сектора, която все още не се е стабилизирал финансово. По оценка на четирите бизнес организации, осигуряването на допълнителни мощности, на които ще се плаща само за да са в готовност за работа, ще струва около 40 млн. лв. В същото време предложената нова ал.4 към чл.36 предполага невключването на тези разходи в ценовата компонента "задължения към обществото”. При това положение не е ясно как ще се финансира допълнителният студен резерв, посочват работодателите. Те допускат ще очевидно тези разходи ще трябва да се покрива от "Електроенергийния системен оператор" (ЕСО), което означава бъдещо преразглеждане на цената за достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежи. В крайна сметка отново всичко ще се плати от индустриалните и битовите потребители, посочват те в общата си позиция.. Този законопроект предоставя възможност за "служебно“ разпределяне на средства в размер на десетки милиони левове към конкретно дружество – ТЕЦ "Марица изток – 2”, което е в пълно противоречие с нормалната практика на провеждане на търгове от ЕСО и пазарните принципи. Това може да се превърне в нарицателен пример за държавна помощ в нарушение на всички установени правила, смятат още бизнес организациите. Според тях, сега наличният студен резерв е напълно достатъчен за нормално функциониране на системата, а дори евентуална необходимост от увеличаването му може да бъде осигурена по действащите правила. "В този смисъл, не приемаме да се увеличат гарантираните плащания за енергия, която вероятно няма да е необходима на реалните платци", допълва се с позицията. Вместо да се търси адекватно реформиране в управлението на най-голямата държавна ТЕЦ, прокарват се схеми за непазарно финансиране и компенсации, смятат още работодателите.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.