ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

"Елаците-Мед" са първите с международен сертификат за управление на енергия

Публикувана на: 21/03/2016|12:03; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
"Елаците-Мед" АД стана първата компания от минната индустрия у нас, която получи международен сертификат за управление на енергията, съобщиха от дружеството. Системите за управление на енергията са разработени и внедрени с помощта на "Енергео" ЕООД и "Геотехмин" ООД. Те са интегрирани със сертифицираните системи за управление на качеството, опазване на околната среда, здраве и безопасност на труда, които са обединени в единна система за управление, отговаряща на бизнес целите на компанията. С внедряването на международния стандарт за управление на енергията - ISO 50001:2011 "Елаците-Мед" ще усъвършенства системите и процесите за подобряване на енергийните характеристики и използването на енергията. Прилагането на стандарта цели намаляване на въздействието върху околната среда и на енергийните разходи чрез систематично управление на енергията. Стандартът задава рамката, по която да се надгражда и подобрява системата за енергиен мениджмънт за постигане на ефективното оползотворяване на енергия и разработването на мерки за енергийна ефективност. С ISO 50001:2011 дружеството надгражда приложената вече Интегрирана система за управление. Тя включва международните стандарти за управление на качеството ISO 9001, за управление на околната среда ISO 14001 и за управление на здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001. "Елаците-Мед" притежават и сертификати за акредитация съгласно стандартите ISO 17025 – лаборатории за изпитване и калибриране и ISO 17020 – дейност на органи, извършващи контрол. Шестият международен сертификат на "Елаците-Мед" - Системи за управление на енергията ISO 50001:2011, е получен след проведен сертификационен одит през декември 2015 г. и успешна оценка на системите за управление на енергията от "СЖС България".
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.