ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

НЕК с привилегии и на уж освобождавания енергиен пазар

НЕК с привилегии и на уж освобождавания енергиен пазар
Публикувана на: 12/02/2013|04:02; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
НЕК с привилегии и на уж освобождавания енергиен пазар
“Националната електрическа компания“ (НЕК) ще запази редица от привилегиите си и на уж освобождавания енергиен пазар за сметка на останалите производители на електроенергия, дори и на държавните. Това стана ясно в понеделник по време на обществено обсъждане на правила за търговия с електрическа енергия, които трябва да извадят на пазара всички потребители на ток средно напрежение, регламентират обединяването на производителите на ток в балансиращи групи в търговията с ток и отварят пътя за функциониране на бавещата се от години борса за търговия с ток.   Правилата реално трябва да създадат конкуренция на пазара на електроенергия, да позволят свободната търговия с ток и предлагането на повече разнообразни тарифи според нуждите на потребителите, а това от своя страна да доведе до задържане и дори намаляване на цените. Документът е част от изискванията на третия енергиен либерализационен пакет на Европейския съюз, заради чието непълно прилагане Брюксел преди около две седмици съобщи, че завежда дело срещу България в Съда на ЕС. Заради неприетите правила за търговия с ток и газ бе отстранен тогавашният председател на ДКЕВР Ангел Семерджиев.   Проектът на правила за търговия с електроенергия задължава също така производителите на електроенергия да правят точни всекидневни графици на количествата, които ще подадат към електрическата мрежа, за да може съответно общественият доставчик НЕК и електроразпределителните предприятия (ЕРП) да планират доставките до потребителите. Ако има драстични разминавания в прогнозите на АЕЦ, ТЕЦ, ВЕЦ и ВЕИ за производството им и заявеното потребление, и това налага НЕК да търси на кого спешно да продаде излишната енергия или да търси от кого да купи, за да покрие появил се недостиг на ток заради грешно прогнозирано потребление, се появят т. нар. небаланси. Допълнителните разходи, които те създават, ще се плащат от причинителите им, предвижда документът. НЕК обаче като собственик на повечето водноелектрически централи в страната има повече възможности да реагира и играе с количествата енергия.   АЕЦ “Козлодуй“ пак се придърпва към регулирания пазар, за да държи цените   Според представителя на АЕЦ “Козлодуй“ Георги Калчев с разписаните правила се задълбочава тенденцията да се дава приоритет на сделките на НЕК и тя да определя едностранно всекидневните количества електроенергия, предназначени за регулирания пазар за бита и малкия бизнес. Регулираните цени на тока традиционно се поддържат от ДКЕВР по-ниски в сравнение със свободния пазар, на който в момента са само големите индустриални потребители, но от юли 2013 г. трябва да излязат и всички фирми, ползващи ток средно напрежение. Според Калчев НЕК ще може да заявява допълнителни количества от най-евтиния ядрен ток за задоволяване нуждите на регулирания пазар и това да навреди на сделките, сключени от АЕЦ “Козлодуй“ на сводния пазар. Той разкритикува също така ДКЕВР за това, че ограничава крайните снабдители с електроенергия от достъп до директни договори по регулирани цени с производителите, прескачайки НЕК.   Представителите на тримата доставчици ЧЕЗ, ЕВН и “Енерго-Про“, които според новите правила трябва да координират балансиращите групи от производители при търговията с електроенергия, се въздържаха от коментари по време на публичното обсъждане. Лаконичните им изявления бяха, че ще внесат писмени становища в законово определения срок от 14 дни от датата на обществената дискусия.   За разлика от тях обаче производителите от въглищните, вятърните и слънчевите електроцентрали и търговците на електроенергия имаха редица възражения най-вече по начина на сформиране на балансиращите групи.   ВЕИ-ата в невъзможност да дават производствени прогнози   Председателят на Асоциацията на търговците с електроенергия Владимир Дичев посочи на заседанието, че в бързината при тестовото въвеждане на балансиращите групи през септември 2012 г. не е бил разработен механизъм по изключване на участници, които не плащат. Той отново повдигна въпроса с таксите, налагани на търговците при износа на електроенергия, които по думите му оскъпяват цените с 40 на сто и правят българския ток неконкурентен на регионалния пазар. Това е намалило за миналата година износа на български ток с 25 на сто спрямо 2011 г. , а в същото време вносът за транзит на ток за трети страни е нараснал с 60 на сто през 2012 г. 300 млн. лв. са пропуснатите ползи за българската икономика заради таксите при износа, посочи Дичев.   Инвеститорите във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) поискаха за тях да има отделна балансираща група. “Трябва да се тества как работи пазарът при планираните правила, преди те да бъдат въведени“, коментира Марияна Янева от Българската ветроенергийна асоциация. Тя коментира, че повечето от ВЕИ-производителите, които са малки фирми, нямат техническа и финансова възможност да правят всекидневни прогнози за производството си. Янева предложи тези прогнози да се правят на национално ниво от НЕК или от “Електроенергийния системен оператор“ (ЕСО), които разполагат с мащабната картинка за производство и потребление.   Може ли ЕСО да обработва хиляди графици?   Според председателя на Асоциацията на производителите на екологична енергия Велизар Киряков пък ЕСО няма да има техническата възможност да обработва хилядите графици от производителите. Само от ВЕИ-проекти ще постъпват всекидневно 1400 графика. Той предложи прогнози да правят само зелени мощности над 1 мегават.   От “Ей И Ес Геоенержи“, която управлява най-големия вятърен парк у нас от 154 МВ край Калиакра, посочиха, че дори за голяма компания като тяхната, която работи с пет специализирани в прогнозиране на производството международни фирми, е трудно да дават предвиждания, които да нямат отклонения над 22-23 процента. Едва в 3 процента и то при едночасови прогнози може да се уцели производството от вятър, посочи представителят на американската компания. Миглена Стоянова от “Енел Грийн Пауър“ посочи, че техните прогнози са дори още по-лоши, тъй като са доста по-малък производител от “Ей И Ес“ (AES).   От “Калиакра Уинд Пауър“, която също има вятърна централа в региона на Каварна, се оплакаха, че макар от септември миналата година да дават в ЕСО прогнози за производството си, нямат обратн
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.