ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Прокуратурата подгони Държавната комисия за енергийно и водно регулиране

Прокуратурата подгони Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
Публикувана на: 13/02/2013|03:02; Източник: sedmica.sliven.net; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Върховната административна прокуратура започна проверка за законността на актовете и дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Проверката е във връзка с публикации в средствата за масово осведомяване за нарастващото недоволство на граждани от цялата страна срещу високите цени на електрическата и топлинната енергия, съобщиха от държавното обвинение. В хода на проверката ще бъде изискана цялата информация за действията на ДКЕВР и за начина, по който е осъществен контрол на електроразпределителните и топлофикационните дружества при формиране на цената, отчитане и заплащане на потребената енергия. Проверката ще обхване и дейността на Агенцията за приватизация както и следприватизационния контрол за осъществения надзор при изпълнение на приватизационните договори от електроразпределителните дружества. Обществеността ще бъде своевременно уведомявана за резултатите от проверката и за предприетите действия от страна на Върховна административна прокуратура, съобщиха от прокуратурата. /Днес/
Прокуратурата подгони Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
Към цялата новина: http://sedmica.sliven.net/index.php?id=100292
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.