ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Държавната енергетика ударно излезе от зоната на загубите

Държавната енергетика ударно излезе от зоната на загубите
Публикувана на: 25/04/2016|04:04; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Държавната енергетика ударно излезе от зоната на загубите
Проведените от правителството на ГЕРБ реформи в електроенергийния отрасъл през миналата година са предизвикали обрат във финансовите резултати на дружествата от държавния сектор под шапката на мастодонта "България енергиен холдинг" и групата отчита през 2015 г. печалба от 29.503 млн. лв. Година по-рано държавната енергетика е била на минус 277.428 млн. лв., отчете енергийният министър Теменужка Петкова пред журналисти в понеделник и обясни, че причина за промяната са предприетите законови поправки и ценовото решение на енергийния регулатор от август 2015 г.. Ефектът от предприетите оздравителни мерки си личи най-вече при "Националната електрическа компания" (НЕК), която има и най-голям принос за подобряването на финансовия резултат на групата, намалявайки тройно загубата си. Тройно увеличената печалба на "Електроенергийния системен оператор" (ЕСО), четворен ръст на положителния финансов резултат на "Булгаргаз" и подобряването на печалбите на АЕЦ "Козлодуй" и "Булгартрансгаз" също се отразяват добре на финансовото здраве на компанията майка БЕХ, стана ясно от отчета на Петкова. Нещата продължават да вървят на добре за държавната енергетиката и през първото тримесечие на 2016 г., когато НЕК излиза на печалба с 39 млн. лв., а заработилата наскоро ефективно енергийна борса вече е на плюс със 600 хил. лв. Очакванията на министъра са с пълната либерализация на енергийния пазар по-късно през годината да продължи да се подобрява финансовото състояние на държавния сектор. Със същото обаче не може да се похвалят частните електроенергийни компании, които през 2014 г. година отчетоха загуби или минимални печалби, и по първоначални данни тази тенденция ще се запази и за резултатите им през 2015  г.   НЕК свила разходите и дълговете си През 2015 г. НЕК е намалила загубата си от 586.509 млн. лв. през предходната година на 196.709 млн. лв. сега. Съществена част от подобряването се дължи на плащанията от 163 млн. лв. от държавния фонд за сигурност на електроенергийната система, където влизат приходи от продажба та държавните парникови емисии и от 5-процентните отчисления от продажбите на всички електроцентрали. Освен това компанията намалила разходите си със 196 млн. лв. Благодарение на увеличените приходи тя успяла и да намали задълженията си със 115 млн. лв. Министър Петкова очаква финансовият резултат на НЕК да продължи да се подобрява през 2016 г., тъй като предстоят реформи в компанията след пълното освобождаване на търговията с електроенергия и отпадането на задължението й да изкупува по високи цени произвеждания ток от възобновяемите източници и двете т.нар. американски електроцентрали. Намалената квота на тока за бита вдигнала печалбата на АЕЦ  АЕЦ "Козлодуй" увеличава печалбата си през миналата година на 82.434 млн. лв. спрямо  77.724 млн. лв. през 2014 г. Това се дължи най-вече на решението на Комисията за енергийно и водно регулиране да намали квотата електроенергия, която ядрената централа е длъжна да продава за бита. Така АЕЦ "Козлодуй" е успяла да продаде повече количества на свободния пазар, където цените на тока са по-високи. Енергийният министър отбеляза, че е много важно ядрената централа да е в добро финансово здраве, тъй като има да обезпечава програма по удължаването на живота на двата реактора. Троен ръст на печалбата на ЕСО Собственикът на електропреносната мрежа високо напрежение ЕСО е завършил с печалба от 63.124 млн. лв. миналата година, което над три пъти повече спрямо постигнатия година по-рано положителен финансов резултат от 19.633 млн. лв. Принос за това имат и увеличените такси за пренос на енергия. Петкова отбеляза, че това е рекорден ръст на печалбата на оператора и тя ще бъде използвана за модернизация на мрежата. ТЕЦ "Марица Изток 2" с двойно по-голяма загуба заради парниковите емисии Държавната въглищна електроцентрала "Марица Изток 2" е задълбочила финансовите си проблеми и загубата й през 2015 г. е нараснала двойно от 35.021 млн. лв. година по-рано на 72 млн. лв. сега. Това се дължи на нарастващите разходи на дружеството за закупуване на права за замърсяване на въздуха. Плащайки за т.нар. парникови емисии мощността покрива своите изхвърлени вредни вещества. През 2015 г. разходите на ТЕЦ "Марица Изток 2" за въглеродни емисии са били 120 млн. лв. и предвид новите договорености от Париж за опазването на климата те ще нарастват, обясни Теменужка Петкова. По думите й се работи за предприемане на мерки за технологично подобряване на дружеството, за да намали допълнително изхвърляните вредни газове. Въпреки реализираното увеличение на загубата, единствената държавна топлоцентрала у нас е увеличила приходите си с 46 млн. лв., но това не е било достатъчно да неутрализира ефекта от допълнителните разходи за парникови емисии. Влошаване на резултата и при държавната мина "Мини Марица Изток" също са влошили финансовото си състояние и печалбата им е значително спрямо 2014 г. Тогава въгледобивното дружество е било с 4.34 млн. лв. на плюс, а сега само с 2.63 млн. лв. Липсата на ликвидни средства мъчи предприятието, което няма свеж ресурс за да инвестира в разкриване на нови пластове от въглищното находище. Това се дължи и на забавените плащания от страна на "Ей И Ес Гълъбово" и "КонтурГлобал Марица Изток 3", които на свой ред не бяха получавали дължимите им суми от НЕК. С изплащането на борчовете на НЕК мините ще получат 364 млн. лв.и това ще стабилизира състоянието им. Четворен ръст на печалбата на "Булгаргаз" Общественият газов доставчик "Булгаргаз" отчита четворно по-голяма печалба през 2015 г. - 20.365 млн. лв. срещу 5.129 млн. лв. година по-рано. Принос за сериозно подобрения финансов резултат има и повишаването на събираемостта на вземанията от топлофикациите. Те са нараснали с 68 млн. лв. през миналата година, отделно газовата компания е увеличила приходите си с начислени неустойки за 18 млн. лв. по търговски договори. Газовият оператор "Булгартрансгаз" също подобрява финансовия си резултат от 75.69 млн. лв. през 2014 г. на 93.162 млн. лв. сега. Петкова посочи, че това е важно, тъй като компанията има за задача, освен изграждането на междусистемните газови връзки с някои от съседните ни държави, да рехабилитира газопреносната ни мрежа. Дружеството "Булгартел", притежа
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.