ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

България остава с най-евтин ток в Европа и пет пъти по-енергоемка икономика

България остава с най-евтин ток в Европа и пет пъти по-енергоемка икономика
Публикувана на: 14/02/2013|02:02; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
България остава с най-евтин ток в Европа и пет пъти по-енергоемка икономика
Българската икономика продължава да е най-енергоемката в Европейския съюз, макар и в периода 2000-2010 г. да е намалила енергийната си интензивност с 36 процента. Също така у нас цените на електроенергията продължават да са най-ниските в Европа, сочат обявени в четвъртък  данни на Евростат за енергийната политика на Евросъюза.   България остава номер 1 в ЕС по количество енергия, необходима за производство на единица икономическа продукция - 854, което е пет пъти над средното за ЕС. Като цяло енергийната интензивност в ЕС е достигнала понижение от 12 на сто за периода 2000-2010 г., като най-големи спадове са регистрирани в Словакия - 38 на сто, Литва - 37 процента, България - 36 на сто, и Румъния - 35 процента. Най-ниски нива на енергийна интензивност за производство на единица икономическа продукция са регистрирани в Дания – 104, и Ирландия - 112. Данните на Евростат показват, че средната стойност на електроенергията за страните в ЕС-27 през 2011 г. е била 0.184 евро за киловатчас. Най-ниска цена на електроенергията за домакинствата е била регистрирана в България -0.087 евро за киловатчас, а най-високи са били цените за домакинствата в Дания – 0.298 евро за киловатчас, Германия – 0.253 евро, Кипър – 0.241 евро, и Белгия – 0.211 евро за киловатчаса. Не само българските домакинства, но и промишлеността в страна плаща най-ниски цени на тока в ЕВропа.  Средната цена на тока за бизнеса е била 0.111 евро за киловатчас. У нас предприятията дават по 0.067 евро, докато в Кипър – 0.211 евро/кВтч. Във Франция цената за промишлеността е била 0.072 евроцента, във Финландия – 0.072 евроцента, а в Естония – 0.075 евроцента. На скъпия край на таблицата, освен Кипър, са Малта с цена за бизнес от 0.18евроцента за киловатчас и Италия – 0.167евро. Според данните на Евростат обаче България попада сред Топ 5 на страните в ЕС, които изнасят електроенергия. Останалите са  Франция, Германия, Чехияи Испания. През 2010 г. Франция е изнесла 30 749 гигаватчаса - два пъти повече от втория износител Германия -14 955 GWh. Топ 5 на страните-вносителки на електроенергия са  Италия, Финландия, Холандия, Португалия и Англия. През 2010 г. Италия е внесла 44 160 GWh - 4 пъти повече от втората страна вносител Финландия-/10 500 GWh. За последните десет години - от 2000 г. до 2010 г., общата енергийна мощност в ЕС-27 е нараснала с 25 на сто и е достигнала 875 гигавата през 2010 година, сочат още данните на Евростат.  За сравнение най-голямата в света японска ядрена централа Касивадзаки при най-голямо натоварване изработва 8 GW електроенергия.    Разбивка по видовете добивана електроенергия показва, че от 2000 г. до 2010 г. ядреният капацитет на ЕС отчита спад от 4 на сто. Наблюдава се увеличение на енергията, добивана чрез топлинна мощност със 17 на сто и чрез хидроцентрали - увеличение от 6 на сто. През 2010 г. топлоелектрическите централи в ЕС представляват по-голямата част от електрическата мощност в 27-те страни-членки. Единствени изключения са Франция, където по-голямата част от електроенергията идва от атомни централи и Латвия, Люксембург, Австрия и Швеция, където електроенергията идва от водни централи. За този 10-годишен период Испания и Ирландия записват най-голямо увеличение в тяхната обща инсталирана мощност.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.