ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Свободният пазар няма да поевтини тока, но ще излекува съмненията за лъжа

Свободният пазар няма да поевтини тока, но ще излекува съмненията за лъжа
Публикувана на: 15/02/2013|04:02; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Свободният пазар няма да поевтини тока, но ще излекува съмненията за лъжа
"Как сметките за ток могат да станат по-ниски? Отговорът е тривиален, но категоричен - енергийна ефективност. За жилищата това означава изолация, енергоефективни уреди и електронни системи за управлението им. За бизнеса – горните три плюс енергийноефективно оборудване. За енергийната система като цяло – инвестиции в умни мрежи и намаляване на технологичните загуби", казва бившият енергиен министър Трайчо Трайков в интервю пред Mediapool. Г-н Трайков, основателни ли са гражданските протести заради по-високите януарски сметки за ток? Струва ми се, че протестите са заредени с енергия, която идва не само от януарските сметки. Донякъде е разбираемо, че те се насочват срещу ЕРП, отчасти защото те представят на хората крайната сметка за плащане, отчасти защото изглежда, че целенасочено гневът се канализира към тях. Освен това се изясни, че наистина януарските сметки на много хора са по-високи от обикновено, заради по-дългия период на отчитане около Коледа – факт, който дружествата следва да разясняват предварително, а не пост фактум. В някои градове това е било направено. Разбира се, ако има нарушения, трябва да има санкции. Истината обаче е, че цената на електроенергията за домакинствата, с включени всички такси и добавки е не с проценти, а в пъти по-ниска от средната за ЕС. Делът на ЕРП в тази цена също е от най-ниските в Европа – около 16-17%, при над 25% в повечето страни, колкото беше и в България преди приватизацията. Това означава, че сега домакинствата плащат по-малко, отколкото ако ЕРП бяха останали държавни при тогавашната структура на разходите. Въпреки това смятам, че е задължително да има систематичен контрол и отчет пред обществото на всички ангажирани с темата институции и то не по повод само на тези 17%, а и на останалите 83% от цената, отиващи в централите, НЕК, ЕСО и фиска. На първо място това е Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Превръщат ли се ЕРП-ата и ДКЕВР в изкупителни жертви на една странна държавна политика в енергетиката, продължаваща дълги години? Теоретично ролята на регулатора е да поддържа дългосрочната устойчивост и развитие на системата, да регулира естествените монополи и да гарантира развитието на свободния пазар. На практика обаче двата негласни приоритета на ДКЕВР са поддържането на ниски цени за домакинствата и предпазване от фалит на НЕК, която е в тежко състояние заради проекти като АЕЦ "Белене” и ВЕЦ "Цанков Камък”. Затова всички ценови компоненти, определяни от регулатора, са много по-ниски от европейските, с изключение на тези за мрежата високо напрежение, оперирана от ЕСО, който все още е дъщерна компания на НЕК. Друга аномалия, с която ДКЕВР трябва да се съобразява, е задължението на НЕК да изкупува по дългосрочни договори сравнително скъпата енергия от ТЕЦ "Марица Изток 1” Гълъбово и ТЕЦ "Марица Изток 3”, която не е конкурентна на свободния пазар. Налага се да се прави микс с евтините АЕЦ "Козлодуй” и ТЕЦ "Марица Изток 2”, така че да се постигне по-ниска средна цена за домакинствата. Това от своя страна оставя малко енергия за свободния пазар от последните две централи и затруднява либерализацията. Панацея ли е либерализацията? Ако в момента се въведе пълна либерализация и се премахне регулираният пазар, това ще има три краткосрочни ефекта – повишаване на цените за домакинствата, незабавен фалит на НЕК и голямо повишаване на печалбите на АЕЦ ”Козлодуй” и ТЕЦ "Марица Изток 2”. Защо фирмите, ползващи средно напрежение, не искат да излизат на свободния пазар? Защото на регулирания цените са по-ниски. Либерализацията е неминуема, но се отнася само за енергийната компонента. Мрежовите услуги високо, средно и ниско напрежение ще продължат да бъдат регулирани, тъй като не е икономически целесъобразно всеки да си изгражда собствена мрежа и така представляват естествен монопол. Цените за тези услуги при сегашния модел на ценообразуване се определят от ДКЕВР, в резултат на представени от НЕК и ЕРП планирани инвестиции и текущи разходи. ДКЕВР ги одобрява или не в различна степен, а след това контролира изпълнението им. Тенденцията е да се одобряват по-ниски инвестиции, което дава по-ниски цени, но води до влошаване на качеството на услугата. Има един "лесен“ начин да бъде намалена с малко цената на микса на НЕК – като от него се извадят ТЕЦ "Бобов Дол”, ТЕЦ "Марица 3”, Димитровград и ТЕЦ "Брикел”, от които НЕК не е длъжен да купува. Цената на енергията от тези централи се повиши драстично след като те инвестираха в сероочистващи инсталации по-миналата година. Кавичките са, защото това ще доведе до съкращаването на стотици работни места и винаги е възниквало като пречка, когато съм поставял въпроса. По-мекият вариант е да бъде намалена цената на изкупуване от тези три централи, за което има пълни основания и за което настоявах пред ДКЕВР в последните дни преди оставката си. Пропуснат беше и моментът за рязко намаляване на цените на енергията от фотоволтаици от 30 март 2012 г., което доведе до "изненадващото“ изграждане на нови 700 MW в следващите три месеца. Либерализацията е лекарството срещу съмнението, че някой те лъже. Лекарство е срещу дисбаланси и натрупаните с години деформации. Очаква се енергията от ВЕИ в близките години да стане конкурентна на конвенционалната. За разлика от България, където субсидията за ВЕИ е изцяло за сметка на потребителите, в някои страни от ЕС държавата поема разликата чрез специални фондове. Това пак е от джоба на данъкоплатеца, но дава повече маневреност. Може ли да се каже с колко ще се повишат цените при автоматично освобождаване на пазара? Такива оценки съдържат елемент на спекулация, защото освен всичко останало се променя цената и на международния пазар. При свободен пазар ставаме част от регионалния пазар и цените у нас ще се влияят от скок например в Гърция при сушава година. Има ли други модели за ценообразуване на регулирания пазар, освен използвания у нас? Има, но изискват високо ниво на компетентност, професионализъм, решителност, систематичен подход и независимост на регулаторния орган, съчетан с обществен надзор. За съжаление, с последните кадрови промени в ДКЕВР в това отношение се върви от лошо към още по-лошо състояние на нещата. Мисля, че шансът да бъдем изненадани приятно е много малък, но да им пожелаем успех. Най
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.