ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Газовият и електрооператорът също с вноски във фонда за енергийна сигурност

Газовият и електрооператорът също с вноски във фонда за енергийна сигурност
Публикувана на: 20/05/2016|01:05; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Газовият и електрооператорът също с вноски във фонда за енергийна сигурност
Операторите на газопреносната и електропреносната мрежи също да правят 5-процентни отчисления от приходите си от преносни такси за фонда "Сигурност на електроенергийната система, предлагат депутатите от ГЕРБ Делян Добрев и Валентин Николов с поправки в Закона за енергетиката, публикувани на сайта на парламента. Целта е да се увеличат приходите във фонда, покриващ разликите между пазарните цени и преференциалните, по които се изкупува възобновяемата енергия и тази от т.нар. американски въглищни централи. В мотивите си двамата народни представители посочват необходимостта от още постъпления, тъй като на свободния пазар цените на тока са паднали значително и това се отразява негативно на влизащите суми в този фонд. Затова вече "Електроенергийният системен оператор" (ЕСО) ще внася 5 на сто то приходите си от такси за достъп до мрежата и за пренесените обеми електроенергия. Също толкова ще дава "Булгартрансгаз" от таксите си за достъп и пренос на природен газ, както и от таксите за достъп до газохранилището в Чирен и от плащанията за съхраняване на количествата. това означава, че косвен принос във фонда ще има и държавният доставки на синьо гориво "Булгаргаз", който е основният клиент на газохранилището в Чирен. Добрев и Николов припомнят, че още при създаването на фонда се обмисляше той да засегне и ЕСО и "Булгартрансгаз", но намерението бе отложено. Двамата обясняват още, че подобна практика име и в други държави и дават за пример Италия  В създадения миналото лято фонд за сигурност на електроенергийната система, освен постъпленията от продадената от всички електроцентрали енергия, влизат и приходите от продажба на спестените от държавата парникови емисии. За миналата година влязлата сума бе над 163 млн. лв. За тази година е предвидено приходите от вноската от продаден ток да са 150 млн. лв., а от продажбата на квоти въглеродни емисии – 140 млн. лв. Двата държавни оператора са в добро финансово състояние и това няма да окаже съществено негативно влияние върху финансовите им резултати, допълват депутатите в мотивите към проекта. Изчисленията им сочат, че в разширяването на обхвата на таксата за фонда приходите в него ще нараснат с 30 млн. лв. От тях 17 млн. лв. ще дойдат от ЕСО, останалите от "Булгартрансгаз". Отчисляването на тези суми нямало да повлияе на инвестициите на двете дружества в модернизация и развитие на мрежата, според Добрев и Николов.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.