ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Кольо Милев: Големият проблем са ниските доходи на хората

Кольо Милев: Големият проблем са ниските доходи на хората
Публикувана на: 20/02/2013|09:02; Източник: sedmica.sliven.net; Категория: Управление на отпадъците и рециклиране
Няма драстично увеличение в сметките за ток и вода в общинските дружества и в общинската администрация, съобщи кметът на Сливен Кольо Милев на пресконференция днес. По-висока е консумацията на ток и вода в някои от общинските сгради и пенсионерските клубове. „Търсим начини да оптимизираме тези разходи”, каза кметът. Той е категоричен, че гражданите трябва да плащат само за изразходваната от тях вода, топло и електро енергия. „Големият проблем е породен от безпаричието, ниските доходи, от забавянето на индексациите на заплатите. Това забавяне доведе до социалното недоволство. И за съжаление, както в цялата страната, така и в Сливен освен богати, има много бедни хора”, коментира Милев. Кметът заяви, че община Сливен ще актуализира някой клаузи от договора за уличното осветление с фирма „Сименс”, отнасящи се до допълнителни плащания за извършени услуги. Кольо Милев поясни, че поддържа постоянни контакти с ръководството на ТЕЦ - Сливен. Според него договорите са почти на оптималният праг, за да бъде чист въздуха в града. По думите му мениджърската политика на топлоцентралата за поддържане на екологията на територията на общината и за намаляване на цените и увеличаване на инвестициите и потреблението е добра.На журналистически въпрос дали предстои повишаване на цената на водата кметът съобщи, че с общинското ръководство не е обсъждан този въпрос. Община Сливен има 33% дялово участие във „ВиК Сливен” ООД. „Проблем в Сливен са големите загуби, които гражданите плащат. Това е загуба и на воден ресурс. Трябва да се отчита и заплаща реалната консумация, а не загубите”, каза Милев. Тази година дружеството е реализирало нула процента печалба. Според решение на Общото събрание от миналата година „ВиК Сливен” не плаща дивидент на общината, защото има несъбрани сметки за вода от наемателите в общинските жилища. „Общината е собственик на партидата, но наемателят е отговорен за плащане на сметките си за ток, вода, парно”, категоричен е кметът. Кольо Милев подчерта, че не е реално ВиК и другите дружества да са на загуба. Кметът даде пример с новото предприятие „Земеделие и гори”, което тази година реализира над 1 милион печалба, както и Общински пазари, които също отчитат печалба. „От всички дружества с общинско участие само „Пътнически превози” е на загуба, съобщи кметът. Но те изпълняват социалната програма на общината. На следващото заседание на общинския съвет общината прави предложение всички граждани, които са навършили 80 години да пътуват безплатно с градския транспорт. Обмисля се пътуването до вилните зони да е с билет за градския транспорт, който запазва цената си от 80 стотинки. 234 жълти контейнера - тип „БОБЪР” с обем 1100 литра и 175 зелени - тип „Иглу” с обем 1400 литра са разположени на територията на община Сливен. Местоположението им се определя от Плана за разполагане на съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки, публикуван на интернет-страницата на общината. Схемата е съобразена с броя на населението в община Сливен, което е 145 930 души по данни на регистрираните в ГРАО по постоянен адрес към 15.12.2011 г. Общият капацитет на съдовете тип „Бобър” за разделно събиране на хартиени, пластмасови и метални опаковки е 257 400 литра. Те ще се обслужват 104 пъти в годината, а в селата - 26 пъти. Количеството отпадъци от жълтите контейнери ще възлиза на 608 тона годишно.245 000 л. е капацитетът на зелените контейнери от тип „Иглу” за стъклени опаковки. Обслужването им ще се извършва 12 пъти годишно като количеството на събраните отпадъци от тях за година ще бъде 74 тона, съобщиха от отдел „Екология”.Разходите за обработка на битови отпадъци нарастват с увеличаването на размера на отчисленията, които общината дължи на Регионалната инспекция за опазване на околната среда. Намаляването на тези разходи е свързано с по-доброто функциониране на системата за разделно събиране на отпадъците, осъществявано от „ЕКОБУЛПАК” АД, съобщиха от общинското ръководство на пресконференция днес. Общината има договор за оползотворяването на отпадъците с дружеството, по който не дължи финансови средства. „В момента фирмата не оправдава доверието и общинска администрация ще завиши контрола и ще изисква повече ред в изпълнението на разделното събиране на отпадъци”, коментира кметът на общината Кольо Милев. Той каза още, че общината реализира проекта за рекултивация на сметището в Сотиря, а за изграждането на първата клетка на Регионалното депо в село Хаджи Димитрово тече процедура по избор на изпълнител.„Ангажиментите на община Сливен по Закона за управление на отпадъците са свързани основно с организацията на разделното събиране на отпадъци от опаковки, на електрическо и електронно оборудване, стари батерии, акумулатори и други. Имаме договори с „ЕКОБУЛПАК”, „ЕКОБАТЕРИ” за събирането на тези отпадъци”, информира началникът на отдел „Екология” Красимира Стойчева. Тя поясни, че всички съдове на фирмите са разположени в близост до училища, детски градини, търговски обекти, жилищни сгради и достъпът до тях е свободен. Собствениците на магазини на територията на общината, в които се продават батерии и акумулатори, са длъжни да приемат безвъзмездно ненужните и стари артикули. „От „ЕКОБАТЕРИ” ни увериха, че два пъти в годината събират отпадъците от батерии и акумулатори от своите съдове”, каза Стойчева. За събирането на излязло от употреба електрическо и електронното оборудване общината има договор с „ЕЛТЕХРЕСУРС” АД, съгласно който фирмата е длъжна веднъж месечно да събира безвъзмездно старата бяла и черна техника от домовете. Гражданите предварително правят заявка на телефоните на фирмата, достъпни на сайта й www.eltechresource.comНово изискване в Закона за управление на отпадъците има и за строителните и зелени отпадъци. Ангажимент на общината е да събира строителните отпадъци от ремонти, извършени от граждани, когато отпадъците са до 1 куб. метър. Задължение на собственика е предварително да поръча контейнер, а при събаряне на сгради или при ремонт, при който отпадъците надхвърлят 1 куб. м., собственикът сключва договор с фирма, която ги извозва, разясниха от отдел „Екология”. За да е полезна на гражданите, общинска администрация ще сключи договор с лицензирани фирми от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), за да може безпроблемно да извършва почистване на зелени отпадъци от частни домове.Във връзка с препоръките на МОСВ търговските обекти, производствените, стопанските и административните сгради могат да изхвърлят разделно събраните си отпадъци, когато са в по-малки количества в к
Кольо Милев: Големият проблем са ниските доходи на хората
Към цялата новина: http://sedmica.sliven.net/index.php?id=101052