ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Може ди да се подобри програмата за саниране на блокове?

Може ди да се подобри програмата за саниране на блокове?
Публикувана на: 02/06/2016|08:06; Източник: klassa.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
   Прецизиране на финансирането за саниране на старите жилищни сгради, обновяване на сградите до по-висок енергиен клас и обвързване на финансирането с постигнатите енергийни спестявания. Това са трите основни мерки, които властите могат да приложат с цел подобряване изпълнението на националната програма за обновяване на жилищните блокове, строени по индустриален способ, която се прилага в момента.   Мерките и препоръките са описани в подробен доклад на Европейския институт за енергийните характеристики на сградите. Институтът е разработил и дългосрочна пътна карта за по-нататъшното развитие на програмата за обновяване на многофамилните жилищни сгради в България. Докладът се разпространява от Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект. След изпълнението на първата фаза на програмата, която тече в момента, се предлага промяна на фокуса в посока постигане на по-високи енергийни класове, като в същото време постепенно се намалява равнището на държавна субсидия по социално приемлив и икономически обоснован начин. Според експертите „дълбокото“ саниране е икономически по-изгодно, отколкото извършваното в момента компромисно обновяване с нисък клас на енергийна ефективност. В дългосрочен план икономически най-изгодно е санирането да се извършва до енергиен клас А. Само така могат да се постигнат чувствително намаляване на разходите на домакинствата за енергия и възвръщане на вложените инвестиции за обновяването, посочва се в доклада. Препоръчва се и фокусът на програмата да не бъде само върху топлоизолацията, а да се обърне внимание и на сградната конструкция и инсталациите, като се инвестира в нови, хоризонтални отоплителни инсталации, както и нови сградни инсталации на базата на възобновяеми източници на енергия.Пълният текст на статията от Тук
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.