Може ди да се подобри програмата за саниране на блокове?

Може ди да се подобри програмата за саниране на блокове?
Публикувана на: 02/06/2016|08:06; Източник: klassa.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Може ди да се подобри програмата за саниране на блокове?
   Прецизиране на финансирането за саниране на старите жилищни сгради, обновяване на сградите до по-висок енергиен клас и обвързване на финансирането с постигнатите енергийни спестявания. Това са трите основни мерки, които властите могат да приложат с цел подобряване изпълнението на националната програма за обновяване на жилищните блокове, строени по индустриален способ, която се прилага в момента.   Мерките и препоръките са описани в подробен доклад на Европейския институт за енергийните характеристики на сградите. Институтът е разработил и дългосрочна пътна карта за по-нататъшното развитие на програмата за обновяване на многофамилните жилищни сгради в България. Докладът се разпространява от Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект. След изпълнението на първата фаза на програмата, която тече в момента, се предлага промяна на фокуса в посока постигане на по-високи енергийни класове, като в същото време постепенно се намалява равнището на държавна субсидия по социално приемлив и икономически обоснован начин. Според експертите „дълбокото“ саниране е икономически по-изгодно, отколкото извършваното в момента компромисно обновяване с нисък клас на енергийна ефективност. В дългосрочен план икономически най-изгодно е санирането да се извършва до енергиен клас А. Само така могат да се постигнат чувствително намаляване на разходите на домакинствата за енергия и възвръщане на вложените инвестиции за обновяването, посочва се в доклада. Препоръчва се и фокусът на програмата да не бъде само върху топлоизолацията, а да се обърне внимание и на сградната конструкция и инсталациите, като се инвестира в нови, хоризонтални отоплителни инсталации, както и нови сградни инсталации на базата на възобновяеми източници на енергия.Пълният текст на статията от Тук
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.