ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Бизнесът получава достъп до нови 180 млн. лв. за енергийна ефективност

Бизнесът получава достъп до нови 180 млн. лв. за енергийна ефективност
Публикувана на: 13/06/2016|06:06; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Бизнесът получава достъп до нови 180 млн. лв. за енергийна ефективност
Близо 180 млн. лв. ще получат малките и средните предприятия за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, изпълнявани по оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност, заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски във Враца, Одобрените проекти ще могат да ползват между 50 хил. и 1.5 млн. лв. безвъзмездно, а делът на финансиране по процедурата ще варира от 35% до 90% от стойността на проекта, допълни той. "Мое обещание беше да обърнем специално внимание на Северозападния регион и да работим приоритетно за насърчаване на икономическото му развитие. Основният ни механизъм за това е ОП "Иновации и конкурентоспособност“ и неслучайно всяка информационна кампания започва оттук“, обясни Лукарски защо от Враца се обявява предстоящия старт на процедурата. По думите му след преференциите при оценяване на европроекти от Северозападна България, бизнесът от региона е станал по-активен. "Не беше никак лесно да постигнем такава договореност (с ЕК), но приоритетното насърчаване на Северозапада е ангажимент, който поех като част от Реформаторския блок още в предизборната кампания“, допълни той, цитиран от пресцентъра си. По приключилата вече процедура за внедряване на иновации в предприятията са подадени 166 проектни предложения от предприятия, които заявяват място на проекта в Северозападния район. Това представлява 30% от всички подадени проекти. По процедурата за разработване на иновации в стартиращи предприятия такива са 363 проектни предложения или 42% от всички подадени проекти. По процедурата за подобряване на производствения капацитет в малките и средните предприятия, която е вече в процес на изпълнение, са сключени договори с 61 предприятия с проекти от региона. Това са 13% от всички сключени договори, отбеляза министър Лукарски. "Освен по-високата активност, трябва да отбележа, че качеството не само на одобрените, но и на подадените проекти беше изключително високо. Надявам се тяхното изпълнение да има реален принос към местната икономика, а местният бизнес да се включи с повече проекти и по настоящата процедура за енергийна ефективност“, допълни министърът. Новата процедура за енергийна ефективност скоро ще бъде обявена, . Срокът за кандидатстване ще бъде минимум 150 дни, а подаването на проектните предложения и оценка ще е изцяло електронно през системата ИСУН. До участие ще се допускат малки и средни предприятия, навършили поне три финансови години. Кандидатите трябва да са от сферата на добивната и преработващата промишленост и производството на електрическа и топлинна енергия, ВиК, като допустимостта им ще се оценява от Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Всяка от планираните инвестиции следва да е с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% за съответната мярка съгласно енергийния одит. Продължителността на всеки проект е до 18 месеца. Приоритет ще бъде даден на проекти, които се изпълняват в сектори, характеризиращи се с висока енергийна интензивност (химическа промишленост; производство на стомана; производство на цимент, керамика, стъкло и вар; производство на цветни метали, производство на хартия), допълниха от икономическото ведомство.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.