Покажи Страниците

Енергийно обновяване на жилищни сгради може да се направи с европейски пари (видео)

Енергийно обновяване на жилищни сгради може да се направи с европейски пари (видео)
Публикувана на28/02/2013|08:02; Източник: chambersz.com; Категория: Соларна енергия
Енергийно обновяване на жилищни сгради може да се направи с европейски пари (видео)
Стара Загора беше домакин на заключителна Конференция по енергийно реновиране на сгради и използване на възобновяема енергия. Форумът е в рамките на проект ree_trofit, съфинансиран по програма Интелигентна Енергия за Европа. Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Европейският институт по труда (ЕИТ) са партньори в проекта.
ViaExpo