ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Зелена светлина за по-евтин ток

Зелена светлина за по-евтин ток
Публикувана на: 28/02/2013|01:02; Източник: solarenews.wordpress.com; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
София. Промените, които ще свалят цената на тока, вече са факт. Те са обнародвани днес в "Държавен вестник" и влизат в сила веднага.Измененията дават възможност на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да промени структурата на количеството енергия, което прозводителите трябва да продават за битови нужди. Също така комисията ще има право да изменя размера на всички разходи на енергийните предприятия за производство, пренос и разпределение на тока в интерес на потребители...
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.