ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

БЕХ получи рейтинг ВВ+ със стабилна перспектива

БЕХ получи рейтинг ВВ+ със стабилна перспектива
Публикувана на: 01/03/2013|05:03; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
БЕХ получи рейтинг ВВ+ със стабилна перспектива
На “Българския енергиен холдинг“ (БЕХ) е бил присъден дългосрочен кредитен рейтинг ВВ+ и в чужда, и в местна валута, съобщиха от държавната компания в петък. Оценката е нужна на групата, която смята да емитира облигации до 400 млн. евро, според интереса на външните инвеститори, за да изплати дълговете на дъщерната си "Национална електрическа компания" (НЕК).   Даденият индикативен рейтинг ще позволи на БЕХ да стартира процедури по облигационната емисия, включително в бъдеще да пусне на борсата миноритарни пакети, каквито намерения имаше правителството на ГЕРБ, преди да подаде оставка.   Предоставеният от “Фитч“ рейтинг е завишен с едно ниво заради тесните връзки между холдинга и държавата, която гарантира близо 40% от дълга на групата.   Тъй като дъщерните дружества на БЕХ – АЕЦ “Козлодуй“, ТЕЦ “Марица Изток 2“, “мини Марица Изток“, НЕК и “Булгаргаз“, работят основно на регулирания пазара, оценката отчита и недостатъците на регулаторната рамка. Тя е по-слабо развита от тази в много от останалите европейски страни и възвръщаемостта на капитала е по-непредвидима, пише в съобщението на рейтинговата компания.   “Не намираме продажбата на ток на регулирани цени, по-ниски от пазарните, за фактор, който подкрепя кредитния профил на БЕХ. Макар това да дава известна предвидимост на паричните потоци, така не се подкрепя инвестицията, тъй като приходите остават недостатъчни“, посочват от “Фитч“.   Според агенцията разходите на дъщерните дружества на БЕХ не са отразени напълно в тарифите и могат да доведат до много по-малък паричен поток. “Това се случи през 2011-2012 година заради бума във възобновяемата енергия, който доведе до допълнителни разходи за БЕХ, които не бяха покрити от цените“, допълват от агенцията   Тя отбелязва и големите планирани капиталови разходи на групата, които вероятно ще увеличат задлъжнялостта на холдинга в бъдеще. В периода 2013-2017 година БЕХ има планирани капиталови разходи за 4.7 млрд. лв. или 2.4 млрд. евро, посочва кредитната агенция. Така се очертава годишните разходи на дружествата от групата да са около 951 млн. лв., което е с 32 на сто повече от нивото на харчовете в периода от създаването на холдинга през 2008 г. до 2011 г., пише в съобщението за оценката. Ръстът се дължи на допълнителните планирани инвестиции от холдинга, след които са проектите за строеж на газопровода “Набуко (1 млрд. лв.) и газовата междусистемна връзка с Гърция за 200 млн. лв.   Заради тези инвестиционни планове и плащането на дивидент, агенцията очаква свободният паричен поток на БЕХ да намалява в периода 2013-2016 г. Отбелязва се също така, че рейтингът взема предвид и недостатъчните доказателства за възстановяване на компанията от последиците от спирането на проекта за строеж на АЕЦ “Белене“.   “Фитч“ посочва, че до края на септември БЕХ е разполагал със 717 млн. лв. срещу краткосрочни заеми за 520 млн. лв. Сред тях е и заемът на дъщерната НЕК за 382 млн. лв., който трябва да се изплати през май 2013 г. Холдингът обаче планира да го рефинансира с корпоративни бонове или синдикиран заем.   Агенцията отбелязва още като слабост на групата това, че държи 87 на сто от паричните си средства в една единствена банка, а не диверсифицира потоците. Все пак се отчита, че изборът на финансова институция, в която да са сметките на дружествата на БЕХ, е според предвидените инструкции на Министерството на финансите.   В доклада на “Фитч“ се посочва, че на електропроизводството БЕХ дължи 44 на сто от печалбата си преди данъци и лихви през 2011 г., на преноса на електроенергия – 27 процента, на газопреноса и транзита на синьо гориво - 18 на сто, а на добива на лигнитни въглища – 13 на сто.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.