ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Технолог в Manpower Bulgaria

Технолог в Manpower Bulgaria
Публикувана на: 06/07/2016|12:07; Източник: karieri.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
• Разработва технологичната документация за леене на отливки от чугун и стомана, като се съобразва с изискванията на клиента и технологичните възможности на оборудването; • Изчислява и необходимото количеството материали, суровини , енергия, труд и технологични времена за изработване на изделието; • Предприема мерки от технологично естество за повишаване качеството на получаваните заготовки, намаляване на брак, увеличаване на производителността и ефективността; • Участва във внедряването на нова технологична екипировка и обурудване за леене, като координира и контролира проектите ; • Участва в усвояването на нови видове леярски изделия и получаването на нови марки материали; • Предписва начините за разработка на разливните съоръжения за леене и следи за изпълнението; • Разработва технология за подготовката на металната форма преди леене – качество на огнеупорното покритие, температура на формата преди леене и др.;  
Технолог в Manpower Bulgaria
Към цялата новина: http://www.karieri.bg/viewadv/?id=36733&ref=rss
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.