ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Подготвя се правната рамка на проекта за хидрокаскадата "Горна Арда"

Подготвя се правната рамка на проекта за хидрокаскадата
Публикувана на: 02/08/2016|07:08; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Подготвя се правната рамка на проекта за хидрокаскадата
В процес на усилена подготовка на правната рамка се намира проектът за строеж на хидрокаскадата "Горна Арда" и след като бъде съгласувана подходящата формула за реализацията на проекта, така че да отговаря на изискванията на българското и европейското законодателство, ще започне подготовката на техническия проект на водноенергийното съоръжение. Това стана ясно по време на среща на областния управител на Кърджали Илия Илиев с членове на ръководството на Хидроенергийната компания "Горна Арда", която трябва да построи каскадата. Проектът се роди през ноември 1998 г. като част от българо-турското споразумение "износ на ток срещу инфраструктура" и първоначално "Горна Арда" трябваше да се строи от турския "Джейлан холдинг" и българската НЕК. След арбитражен спор между двете страни през лятото на 2010 г. австрийската компания ЕВН взе тогавашния 30-процентен дял на "Джайлан" и придоби част от капитала на НЕК като в момента притежава 70 на сто от проекта. От тогава се работи по актуализацията на проекта и привеждането му съобразно европейското и българското законодателство, за да се избегнат юридически колизии, които биха могли да създадат проблеми при строителството на хидросъоръжението, ако не се изчисти всичко преди разработването на техническия проект. През миналата година в енергийното министерство е създадена работна група под ръководството на зам.-министъра на енергетиката Николай Николов за по-добра координация между институциите, имащи отношение към изпълнението на проекта. Не е ясно кога ще приключи нейната работа и колко време ще отнеме преразглеждането и оптимизацията на стария технически проект, който предвиждаше каскадата да минава през три язовира. После се коментираше да са два язовира, както и възможността вместо хидрокаскада да се изгради помпено-акумулаторна водно-електрическа централа, която да покрива нуждата от върхова енергия. Така след юридическото обезпечаване на проекта ще се работи за изготвяне на техническите му параметри и оценката за въздействието му върху околната среда, които също не е ясно кога ще са готови. Първоначално инвестицията на ЕВН се оценяваше на 500 млн. евро, но после се заговори за оптимизацията й до 350-400 млн. евро. "Горна Арда" е изключително важен за региона инфраструктурен проект със значим икономически и социален ефект, и държавата е заинтересована той да се реализира възможно най-скоро, заяви областният управител на Кърджали Илия Илиев по време на срещата във вторник. С представителите на Хидроенергийната компания "Горна Арда" е било обсъдено и включването на проекта в работния вариант на плана за управление на речните басейни в Източнобеломорския район за периода 2016-2021 г. Това е важно за гарантирането на реализацията на проекта. Проектът на плана за речните басейни в региона трябва да бъде готов до края на септември.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.