ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Заради новите цени на тока почва извънреден отчет на електромерите

Заради новите цени на тока почва извънреден отчет на електромерите
Публикувана на: 05/03/2013|05:03; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Заради новите цени на тока почва извънреден отчет на електромерите
Извънредно отчитане на показанията на електромерите започват електроразпределителните дружества заради промените в цените на тока, които се очаква да бъдат обявени по-късно във вторник от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) и да влязат в сила от 5 март. От ЧЕЗ, снабдяваща Западна България, съобщиха, че ангажират допълнително 435 служители, които да отчитат уредите при удължено работно време и в почивните дни. Изготвен е извънреден график на отчитане, който е публикуван на сайта на дружеството www.cez-rp.bg. Клиентите на ЧЕЗ обаче могат и да се самоотчетат, ако желаят, до 11 март в центровете за обслужване, на телефонната линия и факса на компанията, както и на сайта й. Същото могат да сторят и абонатите на ЕВН, която обслужва Югоизточна България. Те обаче трябва да подадат декларация със засечените самостоятелно данни от електромера и клиентския се номер в офисите на дружеството. Поради физическата невъзможност всички електромери да бъдат отчетени в един и същи ден, месечните сметки на битовите клиенти ще бъдат преизчислени към датата на въвеждане на новите цени, обясниха от ЕРП-тата. Това става като количеството консумирана енергия по стари цени се изчислява като произведение на броя на дните от датата на отчитането през февруари 2013 г. до 5 март 2013 г. включително по средната дневна консумация на клиента за пълния отчетен период. Потребените киловати по нови цени се пресмятат като произведение на броя на дните от 5 март 2013 г. до датата на отчитане през март пак по същата средна дневна консумация на клиента. Във връзка с отчитането по новите цени няма да се променят регулярните целомесечни срокове на отчитане, заявиха от ЕВН. Общият брой на дните в отчетния период ще отговаря на нормалния месечен период на отчитане за всеки клиент. Датата на отчитане е вписана във фактурата за изразходвана електроенергия. От ЧЕЗ обясниха, че фактурите ще съдържат две стойности за използваната електроенергия – по стари цени и по нови цени.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.