ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

БФИЕК, БАМИ, БМГК и БКХП: Малките ВЕИ са получили прекомерна държавна помощ

БФИЕК, БАМИ, БМГК и БКХП: Малките ВЕИ са получили прекомерна държавна помощ
Публикувана на: 26/08/2016|03:08; Източник: publics.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
БФИЕК, БАМИ, БМГК и БКХП настояват за обявяване на параграф 18 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на закона за енергетиката (обн. дв, бр. 56 от 24.07.2015 г.). Според четирите работодателски организации малките производители на възобновяема енергия...
БФИЕК, БАМИ, БМГК и БКХП: Малките ВЕИ са получили прекомерна държавна помощ
Към цялата новина: http://www.publics.bg/bg/news/14079/
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.