ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Възобновяемата енергия ще съставлява по-голямата част от новоизградените капацитети в световен мащаб

Възобновяемата енергия ще съставлява по-голямата част от новоизградените капацитети в световен мащаб
Публикувана на: 20/09/2016|07:09; Източник: klassa.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
  Възобновяемата енергия ще съставлява по-голямата част от новоизградените капацитети в световен мащаб, което се дължи на значителното намаление на разходите за нея, каза изпълнителният директор на ЕЙ И ЕС България и съпредседател на Националната енергийна камара Оливие Маркет, по време на Шестата регионална енергийна конференция, провела се на 19-20 септември в София. Маркет подчерта, че съхранението на енергия ще играе важна роля в развитието на възобновяемите енергийни източници и сподели опита на ЕЙ И ЕС, която управлява най-големия масив от съоръжения за съхранение на енергия в света.Шестата регионална енергийна конференция беше организирана от Българския енергиен и минен форум. Нейната тема „Развитие на енергетиката в Югоизточна Европа: Енергийна сигурност, устойчивост, инвестиции и растеж" беше избрана като отговор на нарастващия интерес към Рамковата стратегия за устойчив енергиен съюз и предстоящите промени в политиката за промяна на климата. Конференцията събра членовете на Европейския парламент и българското Народно събрание, както и представители на Европейската комисия, държавни администрации и националния регулатор, дипломати, енергийни предприятия и операторите на мрежата, инвеститори, финансови институции, неправителствени организации и академичните среди.Оливие Маркет говори за „Нисковъглеродната енергийна стратегия и предизвикателствата пред въглищните електроцентрали в бъдеще". Той подчерта, че производството на електроенергия от въглища ще продължи да играе важна роля, заради нейните предимства като гъвкавост, предоставяне на гарантиран капацитет, принос за енергийната независимост и разнообразие на енергийната матрица, както и достъпност и създаването на работни места. Той подчерта, че генерирането на енергия от въглища трябва да се развива по възможно най-ефикасен, ефективен и отговорен начин, като даде за пример централата на ЕЙ И ЕС в Гълъбово, която е най-съвременното съоръжение от своя вид и един от най-чистите производствени източници, използващи въглища, в Югоизточна Европа. За ЕЙ И ЕС БългарияЕЙ И ЕС присъства в България от 2001 г. и е сред най-големите инвеститори за последните 25 години с вложения, надхвърлящи 1.6 млрд. евро. ЕЙ И ЕС България е собственик на най-новата и модерна топлоелектрическа централа в Югоизточна Европа – ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово”, на Съоръжението за депониране на отпадъци край село Обручище, както и мажоритарен собственик на ЕЙ И ЕС Гео Енерджи, която оперира най-големия ветроенергиен парк в страната – „Свети Никола” край Каварна.  За ЕЙ И ЕСКорпорацията ЕЙ И ЕС (NYSE:AES) е световна енергийна компания, която е включена в списъка Fortune 200. Ние осигуряваме достъпна и устойчива енергия в 17 страни чрез разнообразен портфейл от разпределителни компании, както и чрез топлоелектрически централи и проекти за възобновяеми енергийни източници. Нашите 21 000 служители са отдадени на идеята да постигат високи оперативни резултати и да отговарят на променящите се нужди от енергия в света. Приходите ни през 2014 година са на стойност 17 милиарда долара, като притежаваме и управляваме активи за общо 37 милиарда долара. За да научите повече, посетете www.aes.com. Последвайте ЕЙ И ЕС в Twitter тук: @TheAESCorp. За решенията за съхранение на енергия на ЕЙ И ЕСЕЙ И ЕС е лидер в търговските решения за съхранение на енергия, които подобряват гъвкавостта и надеждността на електроенергийната система и предоставят на своите клиенти пълна алтернатива на традиционните върхови електроцентрали. Решението за съхранение на енергия Advancion® 4 се предлага за продажба на водещите компании в комуналните услуги, на енергийни пазари, както и на независимите производители на електроенергия. Решението за съхранение на енергия на ЕЙ И ЕС и неговите партньори могат да управляват инсталациите от концепция до експлоатация с пазарно доказано решение, което интегрира най-доброто решение от този клас за батерии и технологии за преобразуване на енергия.  Звеното за съхранение на енергия на ЕЙ И ЕС представя първата мащабна технология за съхранение на енергия с цел търговска експлоатация през 2008 г. и оперира най-големия парк от активи за съхранение на енергия чрез батерии към момента. Звеното за съхранение на енергия на ЕЙ И ЕС разполага с общо 432 MW взаимосвързано съхранение на енергия, еквивалентно на 864 MW гъвкава ресурс, в експлоатация, изграждане или финална фаза на развитие в седем страни. 
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.