ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

ВАС отмени цените за достъп до ел. мрежите

ВАС отмени цените за достъп до ел. мрежите
Публикувана на: 15/03/2013|03:03; Източник: actualno.com; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Състав на Върховния административен съд отмени като първа инстанция Решение на енергийния регулатор - Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, съобщиха от ВАС, предаде БГНЕС. С него са определени, от 18.09.2012 г. временни цени за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи на "Електроенергийния системен оператор" ЕАД, "ЕВН България Електроразпределение" АД, "ЕНЕРГО - ПРО МРЕЖИ" АД "ЧЕЗ Разпределение България" АД, които да бъдат заплащани ежемесечно, в зависимост от присъединяването към съответната мрежа, от производителите на електрическата енергия от възобновяеми източници, ползващи преференциални цени. За определянето на временните цени за достъп ДКЕВР се е мотивирала, че са "изчислени като относителен дял от определените от комисията преференциални цени за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, при съобразяване на размера и структурата на преференциалната цена и изменението на инвестиционните разходи". Съдът е констатирал, че към преписката не се съдържат доказателства за размера на "относителния дял" от определените преференциални цени за производство на ел. енергия, нито относно "размера и структурата на преференциалните цени и изменението на инвестиционните разходи".
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.