ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Енергийна бедност: Сметки 10% от семейния бюджет

Енергийна бедност: Сметки 10% от семейния бюджет
Публикувана на: 15/03/2013|03:03; Източник: solarenews.wordpress.com; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Старсбург. Европейският парламент определи като енергийна бедност прага от 10% разход за енергия от общия бюджет на едно домакинство.Този социален показател залегна в Европейската енергийна пътна карта 2050, предложена от гръцката депутатка Ники Цавела и гласувана на пленарното заседание на Европарламента в Страсбург.Документът подчертава необходимостта да е обръща специално внимание на домакинствата с ниски доходи, които са най-силно засегнати от повишаване на цените.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.