ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

КЕВР инициира процедура по изменение и допълнение на Наредба № 6

КЕВР инициира процедура по изменение и допълнение на Наредба № 6
Публикувана на: 05/10/2016|07:10; Източник: publics.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Комисията за енергийно и водно регулиране инициира процедура по изменение и допълнение на Наредба № 6 от 24 февруари 2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към електроразпределителните електрически мрежи.Заинтересованите...
КЕВР инициира процедура по изменение и допълнение на Наредба № 6
Към цялата новина: http://www.publics.bg/bg/news/14244/
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.