ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Garitage Park под Витоша – където и бизнесът, и семейството се чувстват на място

Garitage Park под Витоша – където и бизнесът, и семейството се чувстват на място
Публикувана на: 27/10/2016|06:10; Източник: klassa.bg; Категория: Управление на отпадъците и рециклиране
 Балансът между семейство, лично здраве, професионално развитие и отдих стои в основата на концепцията на Garitage Park - най-големият многофункционален комплекс в България, който, освен с офисни и жилищни сгради, ще разполага и с международно училище за 500 деца, както и повече от 90 дка зелени площи и паркова среда. В допълнение, в Garitage Park ще има голям спортен център с 25-метров плувен басейн, редица търговски площи и услуги за нуждите на ползвателите.Целта на инвеститорите е да се създаде място, което е социално и икономически устойчиво, и в същото време е в хармония с околната среда. По тази причина Garitage Park е проектиран според изискванията на един от водещите стандарти в света за устойчивост - BREEAM Communities.Следвайки препоръките на BREEAM Communities, в Garitage Park са отделили специално внимание на:·     Влагане на енергоефективни решения, които спомагат за устойчивото използване и управление на енергия в сградите – като например рекуператори за оползотворяване на отпадната топлинна енергия на отработения въздух и системи от типа “Heat Recovery”, които пренасят и оползотворяват отпадната енергия от вътрешни тела, които работят на различен отоплително/охладителен режим;Създаване на по-комфортна, здравословна и безопасна среда за ползвателите на сградите. Един от примерите в тази посока е значителното завишаване на капацитета на системите за пресен въздух в офисните сгради – с над 30% повече спрямо най-високия клас А офисни сгради;·     Подобрение на транспортната инфраструктура, като се предвижда разширяване на пътните платна и добавяне на нови кръгови движения.  Също така се насърчава използването на устойчиви транспортни модели (предвиждат се вело-алеи и споделен транспорт, както и разширяване на обхвата на градския транспорт).·     Екологична устойчивост, чрез защитата и подобряването на биологичното разнообразие, чрез контрол на въздействието на строителните материали, чрез управление и рециклиране на отпадъците и устойчивото използване на водите в експлоатация.

Още по тематаGaritage Park - първият многофункционален комплекс в България с основно училище Започва строителството на мащабен “зелен” мултифункционален комплекс в София В отговор на изискванията на BREEAM и нуждите на жителите/работещите в Garitage Park и района, в рамките на комплекса са предвидени редица социални услуги и удобства -  ресторанти, кафенета, пощенски и банков клон, аптека и супермаркет. Освен тях в рамките на първа фаза ще бъде завършен паркът с детски и спортни площадки, както и спортният център с 25-метров басейн.  Не на последно място, в този контекст, е и ролята на училището, предвидено в проекта.За повече информация: www.garitagepark.com