ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Фактурите на "Енерго-Про" за март са разделени на два подпериода

Фактурите на
Публикувана на: 19/03/2013|04:03; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Електроразпределителното дружество Енерго-Про е издало фактурите за електроенергия за март на първата група клиенти, чиито срок за плащане е 10 април, съобщават от дружеството. В зависимост от индивидуалния отчетен период, във фактурата на всеки клиент за март са включени различен брой дни от месеците февруари и март. След промяната на цената на електроенергията от 5 март 2013 г. с решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/, компанията е изчислила сметките на консумираната от клиентите електроенергия в съответствие с Общите условия за снабдяване и разпределение на електрическа енергия. Платежните документи са разделени на два подпериода. Първият включва дните от началната дата на индивидуалния отчетен период (през февруари) до 5 март. Потреблението през този период се изчислява по старата цена на електроенергията. Вторият период включва дните от 5 март до крайната дата на индивидуалния отчетен период (през месец март). Потреблението за този период се изчислява по новата, по-ниска цена. Енерго-Про е предоставило на битовите клиенти възможността да декларират показанията на електромера си от датата на промяната на цената. От тази възможност са се възползвали 2476 клиенти. Компанията е извършила и редовния месечен отчет. Потреблението на битовите клиенти, които не са декларирали показанията на електромерите си, се разпределя пропорционално на броя дни преди и след датата на промяната на цената на база среднодневна консумация. В новите фактури на клиентите компанията е добавила информация за крайната цена на електроенергията по тарифи, но е запазила и разпределението по отделните компоненти, за да осигури пълна прозрачност на сметките. Клиентите от първата група, чийто срок за плащане е 10 април, могат да се информират за стойността на сметката си в интернет страницата на адрес www.energo-pro.bg, на денонощния телефон 0700 161 61 (на цената на един градски разговор) и в центровете за обслужване на клиенти, посочват от Енерго-Про.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.