ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Спират се ВЕИ-мощности и се премахват ограниченията за износ на ток

Спират се ВЕИ-мощности и се премахват ограниченията за износ на ток
Публикувана на: 26/03/2013|01:03; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев предложи пакет от спешни мерки за подобряване на състоянието на енергетиката, които включват смяна на начина за изчисляване на енергията, произвеждана от ТЕЦ, спиране на някои фотоволтаични и ветроцентрали, премахване на ограниченията за износ на ток, намаляване на т. нар. студен резерв от мощности с 200 мегавата и други.   Мерките са краткосрочни и няма да решат трайно проблемите в енергетиката, но временно ще подобрят положението, смята министърът.   Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) да започне секторен анализ в енергетиката, а Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) да направи одит на обществените поръчки в най-големите държавни енергийни предприятия, призова Асен Василев.   Мощностите у нас са два пъти и половина повече от това, което страната консумира и изнася, каза министърът на икономиката. Той посочи, че мощностите в страната са за 12 000 мегавата, консумацията се покрива от 4 700 мегавата, а в износ са заети най-много още 300 мегавата   “В момента има много мощности, наследени от годините преди 1989 година, които произвеждат и продават на НЕК скъпа енергия, а купуват от компанията евтина енергия. Това нарушава европейските директиви за пазарни помощи, защото изкривяват пазарната среда“, посочи Василев.   “Системата на енергетиката е много болна и изключително неефективна с много губещи и малко печеливши“, каза той.   “В момента ние наследяваме договори за изкупуване на енергия на значително по-високи цени. Тези договори са дългосрочни. Изключително важно е ДКЕВР да каже за електроенергията за бита по какъв начин, спазвайки тези договори, трябва да се формира т.нар. енергиен микс. Очакваме от регулатора по един честен и прозрачен начин да даде тези условия“, каза още министърът.   Сред мерките, предложени от Василев са: производителите на енергия от възобновяеми източници - фотоволтаици и ветроцентрали, които девет месеца са били в неизпълнение на закона, да бъдат спрени временно до изпълнение на законовите изисквания; подготовка и изпращане на предложение до ДКЕВР за смяна на начина на изчисляване на енергията, произведена от заводските централи с „кафява енергия”; ДКЕВР да въведе механизъм за нетирано изкупуване от НЕК и ЕРП на електроенергия, произведена от заводски централи, за да се заплащат само разликите между производството и консумацията.   Еектроенергийният системен оператор (ЕСО) да предложи редуциране на количеството “студен резерв” за периода до септември 2013 година от 1040 МВт и да предприеме необходимите действия за провеждане на тръжна процедура за изкупуване на “студен резерв” съгласно Закона за енергетиката. “Студен резерв означава, че имаме мощности, които са готови да започнат работа, за тях плащаме. Нормално е да се проведе търг за това кой може да предложи тези резерви”, обясни Василев.   Други предлагани мерки са ЕСО да предложи технически издържана и правно допустима възможност за премахване на ограниченията за износ на електроенергия за Турция; ДКЕВР да преразгледа възможността за модифициране на такса пренос с оглед стимулиране на износа; ДКЕВР да приеме правилата за търговия, като осигури влизането им в сила до 15 април 2013 година, както и да одобри до същата дата общите условия за достъп на производители до преносната и разпределителните мрежи в страната; ДКЕВР да изготви механизъм за точното определяне и контрол на количествата електрическа енергия, формиращи квотата за обществен доставчик - квотни централи, обществен доставчик - крайни снабдители.   Очаквайте подробности  
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.