Покажи Страниците

EVN България напомня на ВЕИ-производителите да изградят система за дистанционно предаване на данни към системния оператор

EVN България напомня на ВЕИ-производителите да изградят система за дистанционно предаване на данни към системния оператор
Публикувана на02/04/2013|03:04; Източник: stzagora.net; Категория: Соларна енергия
STZAGORA.NET EVN България изпрати днес отново писма до производители на енергия от възобновяеми източници (ВЕИ), присъединени към електроразпределителната мрежа в Югоизточна България, напомнящи за тяхното задължение да осигурят предаване на данни в реално време за доставената в точката на присъединяване електрическа мощност. Целта на тези данни е да  бъдат предавани към Електроенергийния системен оператор (ЕСО), [...]
ViaExpo