ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Румъния намалява временно преференциите за "зелената" енергия

Румъния намалява временно преференциите за
Публикувана на: 02/04/2013|07:04; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Инвеститорите в производството на електроенергия от възобновяеми източници в Румъния ще могат да използват в периода 1 юли 2013 г. - 1 януари 2017 г. само половината от предоставените зелени сертификати, така че сметките за електроенергия на населението биха могли да паднат с 50 процента по този компонент, съобщи делегираният министър, отговарящ за енергетиката, Константин Ница, цитиран от агенция Медиафакс. Ница обяви промени, които ще влязат в сила от 1 юли, засягащи електроенергията от възобновяеми източници. Производството на електроенергия от възобновяеми източници се подкрепя от правителството чрез схемата със зелени сертификати. Всеки производител получава безплатно от националната компания Транселектрика известен брой зелени сертификати за енергията, която произвежда и доставя в мрежата. Производителите продават тези сертификати на доставчиците, които са задължени със закон да ги купят, тъй като целта е част от общото потребление на електроенергия да бъде осигурена от възобновяеми източници. Доставчиците покриват разходите си по изкупуване на зелените сертификати чрез включването им в тарифите. В момента възобновяемата енергия покрива близо 8 процента от финалното потребление, посочва Медиафакс. Делегираният министър за енергетиката обяви, че от 1 юли вятърната енергия ще получава един зелен сертификат, хидроенергията - също един, а слънчевата енергия - два. Съгласно закон, който ще бъде суспендиран за период от три години и половина (от 1 юли до 1 януари 2017 г.), се дават 6 зелени сертификата за всеки мегаватчас, произведен от фотоволтаични централи, два сертификата за енергия, произведена от нови вятърни турбини и три сертификата за хидроенергия. Константин Ница посочи, че с промените не се отнема нищо от никого, а само се въвеждат промени, с които приходите ще бъдат получени след 1 януари 2017 г. Зелените сертификати ще бъдат запазени в кошницата на Националната агенция за енергийно регулиране, която ще изчисли колко сертификата ще има всеки инвеститор през 2017 г. Тези сертификати може да бъдат сконтирани в банка или остойностени след 1 януари 2017 г., поясни Ница. Друга промяна е изключването от предвижданията на закона за енергетиката на големите консуматори с годишно потребление над 150 GWh, както и възможността  производителите на енергия от възобновяеми източници, които доставят под 5 мегавата, да могат да сключват двустранни договори за продажба на електричество. Представители на компаниите от сектора на възобновяемата енергия многократно са заявявали, че всяка промяна в закона, с който държавата подкрепя алтернативните източници на енергия чрез зелени сертификати, ще доведе до загуба на милиарди евро инвестиции. В момента общите инвестиции в производството на енергия от алтернативни източници в Румъния надхвърлят сумата от 3 млрд. евро, отбелязва Медиафакс. На свой ред големите консуматори, като компанията за производство на алуминий Алро Слатина или металургичният гигант АрселорМитал Галац, критикуват държавната помощ за производителите на електроенергия от възобновяеми източници, като твърдят, че това води до сериозно покачване на сметките за ток. Националната агенция за енергийно регулиране (ANRE) смята, че броят на зелените сертификати би трябвало да бъде намален, в някои случаи наполовина. Най-голямо намаление на зелените сертификати ANRE предлага за фотоволтаичните централи - от 6 на 3. За новите вятърни турбини агенцията препоръчва намаляване от 2 сертификата на 1,5, а за използваните вятърни турбини - от 2 на 1,3. За малките ВЕЦ-ове с инсталирана мощност до 10 мегавата, агенцията смята, че подходящото намаление на зелените сертификати е от 3 на 1,3. Зелените сертификати се търгуват на максималната допустима от закона цена, тъй като търсенето надхвърля с много предлагането, отбелязва Медиафакс.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.