ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Служебното правителство представи списък на приоритетите си

Служебното правителство представи списък на приоритетите си
Публикувана на: 01/04/2013|04:04; Източник: actualno.com; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Служебното правителство оповести приоритетите и задачите си, които си поставя до парламентарните избори на 12 май. Планът на служебния кабинет е събран в четири точки - "Институционална, финансова, икономическа и социална стабилност", "Организиране и провеждане на изборите за 42-ро Народно събрание", "Прозрачно управление и взаимодействие с гражданското общество" и "Програми с европейско финансиране", предаде КРОСС. ПРИОРИТЕТИ И ЗАДАЧИ НА СЛУЖЕБНОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ I. ИНСТИТУЦИОНАЛНА , ФИНАНСОВА, ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА СТАБИЛНОСТОсигуряване ефективната работа на всички държавни институции. Особено внимание към изпълнение на бюджета за 2013 г.Използване на възможни резерви в бюджета за предприемане на мерки за подкрепа на най-уязвимите групи в обществото.Прилагане на мерки за ограничаване на ръста на безработицата.Подкрепа за малките и средните предприятия за създаване на работни места, инвестиции. СОЦИАЛНА СФЕРА Осигуряване на редовно изплащане на социалните плащания в установените срокове. Надграждане на мерки за ограничаване ръста на безработицата и създаване на условия за разкриване на устойчиви работни места. Изплащане на предвиденото в Закона за бюджета увеличение на пенсиите от 1 април. Адаптиране на преквалификационни програми към потребностите на бизнеса по региони и сектори. Възстановяване на тристранния диалог в НСТС в търсене на работещи решения. Ограничаване на недекларираната заетост, намаляване на нарушенията на трудовото законодателство и активно прилагане на гъвкавите форми на заетост. ЕНЕРГЕТИКА, ИКОНОМИКА,ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГИЯ И ИНОВАЦИИ Пълна международна проверка на енергетиката по цялата верига производство-пренос-разпределение, включително международен. Резултатите от проверките ще бъдат публично оповестени. Изготвяне на национален план и създаване на единна структура за управление на мащабна програма за енергийна ефективност за следващия програмен период. Спешно приемане необходимите наредби, свързани с либерализирането на енергийния пазар с механизми за защита на най-уязвимите. Препоръки за опростяване и стандартизиране на фактурите за ел. енергия Мерки за подобряване дейността на ДКЕВР като ефективен и силен регулатор. Подкрепа на малките и средните предприятия за създаване на работни места и инвестиции Изплащане на дължимите от правителството средства към малките и средните предприятия. Да продължи работата по стратегически важни законопроекти (фокус върху малките и средните предприятия, Закон за иновациите). Контрол на състоянието на големите държавни компании, които са в критично състояние, като БДЖ, ВМЗ, Мини Марица Изток. Продължаване работата по определяне на режимите в защитените зони, както и за определяне на местоположението на пясъчните дюни. Изготвяне на национален план и създаване на единна структура за управление на мащабна програма за енергийна ефективност за следващия програмен период. Въвеждане на "златен стандарт" (целта е на изрядните данъкоплатци да се възстановява ДДС до 10 дни без изчакване). Ускорено приоритетно въвеждане на POS терминали от бюджетните организации, които събират суми от значителен брой физически и/или юридически лица за предоставяните от тях административни услуги. Работа по структуриране на иновационната екосистема. Изготвяне на национален план за развитие на електронно правителство и разработване на е-услуги.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.