Покажи Страниците

Промени в енергийните такси

Промени в енергийните такси
Публикувана на03/04/2013|12:04; Източник: economynews.bg; Категория: Соларна енергия
Кабинетът одобри промени на Тарифата за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие по Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници.
ViaExpo