ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Ограничава се производството на ток от всички източници, спират ВЕИ централи

Ограничава се производството на ток от всички източници, спират ВЕИ централи
Публикувана на: 04/04/2013|11:04; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Ограничава се производството на ток от всички източници, спират ВЕИ централи
Електроенергийният системен оператор (ЕСО) ограничи в четвъртък производството на електрическа енергия от всички производители в страната, включително фотоволтаични електроцентрали, водноелектрически централи, АЕЦ, топлофикационни и заводски централи с комбиниран цикъл на производство. Намалението на производството на ток се налага заради свитото потребление, заяви членът на управителния съвет на ЕСО Митю Христозов. По думите му потреблението е намаляло най-значително в индустрията, докато ползваният от домакинствата ток се запазва в почти същите граници както през 2012 г. Износът също намалява с 30%. Поради опасност от наводнения заради преливане на осем от общо десет големи язовира приоритет ще има производството на ток от водноелектрическите централи, каза Митю Христозов. Ограничението се налага заради задължението за поддържане на баланса между производство и потребление в електроенергийната система и след като всички други, предприети досега, възможности за балансиране са били изчерпани, е посочено в съобщението на ЕСО. От днес е наредено на топлофикационните и заводски централи електрическият товар да бъде намален до необходимия топлинен товар. Предприетите мерки са временни и ще се прилагат само при необходимост, като целта е осигуряване на баланса между потребление и производство и необходимата степен на сигурност, съгласно правилата за работа в синхронна зона в континентална Европа, съобщават от ЕСО и добавят, че към 10 часа в четвъртък товарът в системата е бил 4300 мегавата, а износът 250 мегавата. Спиране на ВЕИ-та С писмо на ЕСО от 3 април са уведомени трите ЕРП-та, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), че считано от днес, се предриемат мерки по ограничаване на генерациите от вятър и слънце. “EVN България” започна изпълнение на заповед от ЕСО за периодични ограничения на енергия от ВЕИ в Югоизточна България, съобщиха в четвъртък от дружеството. Започнати са дейности по временни ограничения на произведената електроенергия от ВЕИ (възобновяеми енергийни източници), присъединени към електроразпределителната мрежа в Югоизточна България. Ограничителната мярка е започнала от 10 часа като поетапно и временно ще бъдат изключвани 40% от общо инсталираните ВЕИ-мощности, присъединени към мрежата на дружеството. Ограниченията ще се извършват пропорционално по определен часови график, кaто ще продължат до 17 часа. При последващо разпореждане от страна на ЕСО за промяна или продължаване на ограничителния режим, EVN България е в готовност да продължи с прилагането на тези действия, целящи запазването на равновесието в цялата електроенергийна система на България, се казва в съобщението на дружеството. Заради нареждането на ЕСО за между 10 ч. и 18 ч. в четвъртък ще бъдат изключени всички вятърни и фотоволтаични централи на териториите на областите София, Перник, Кюстендил и Монтана, съобщиха от "ЧЕЗ Разпределение България". Дружеството остава в готовност за изключване и на други ВЕИ производители през следващите дни. В съобщението се уточняво, че в изпълнение на изискванията по Наредба РД 16-57 на ЕСО (за дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи, както и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти и електрическите уредби на потребителите), при получаване на нареждане от Централното диспечерско управление, "ЧЕЗ Разпределение България” е длъжна да изключи ВЕИ мощностите за срок до 48 часа. Според браншовата асоциация спирането на ВЕИ-централи е незаконно От Българската фотоволтаична асоциация съобщиха, че още преди налагането на тези ограничителни мерки в сряда са изпратили протестно писмо до президента, министър-председателя и министъра на икономиката във връзка с намерението за "грубо нарушаване на действащото българското и европейско законодателство от страна на ЕСО" - подготвяното ограничаване с 40% на произведената електроенергия от ВЕИ заради "застрашаване на баланса в енергийната система на страната". Асоциацията подготвя сигнал до главния прокурор, в който ще поиска да се спре извършваното нарушаване от ЕСО и електроразпределителните дружества на действащото българското законодателство и на европейските нормативи. Оттам за пореден път посочват, че не е възможно производители с капацитет от няколко кВт до няколко МВт да повлияят на баланса в енергийната система на страната. "В допълнение, съгласно Закона за енергията от възобновяеми източници и няколко европейски регламента и директиви, директно приложими за държавите членки, ВЕИ централите се диспечират приоритетно", посочват от асоциацията. Поредицата обвинения срещу производителите на екологична енергия целят да оправдаят последователните грешни политически решения, които тласкат българската енергетика от дефицит през януари 2010 г. (когато бе спрян износът на електроенергия от страната) до свръхпроизводство през март-април 2013 г., посочват от асоциацията. Намалява производството в АЕЦ "Козлодуй" От съображения за национална сигурност се ограничава производството на електроенергия от АЕЦ "Козлодуй", от въглища и от възобновяеми енергийни източници за сметка на електроенергията, добивана от водните централи, съобщи по-рано в четвъртък пред "Фокус" заместник-министърът на икономиката и енергетиката Божан Стоянов. В момента много от язовирите са пълни с много вода, която трябва да се отработи, за да не станат наводнения, обяснява Божан Стоянов. По думите му това не дава друга алтернатива, освен да се ограничи производството на ток от други източници. Атомната централа работи на половин мощност от сряда заради излишъка от ток, намаленото потребление, пълните язовири и почти спрения износ на ток, съобщи изпълнителният директор на АЕЦ "Козлодуй“ Валентин Николов пред Нова телевизия. По думите му постепенно е започнало намаляване на мощностите. Шести блок е на 550 мегавата, а пети - на 750 мегавата, като той ще намалява мощността си поетапно до 20 април, когато ще бъде спрян за планов ремонт. Според изпълнителния директор на АЕЦ това не са най-благоприятните параметри за работа на двата 1000-мегаватови блока и би трябвало в максимално кратки срокове да бъде възстановена мощността им поради технологичната специфика на производството в ядрената енергетика. Ако мощността на блоковете на АЕЦ
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.