ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Две нови награди за новаторство в сферата на енергийната ефективност в Shell Eco-marathon 2013

Две нови награди за новаторство в сферата на енергийната ефективност в Shell Eco-marathon 2013
Публикувана на: 05/04/2013|06:04; Източник: klassa.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Shell Eco-marathon 2013 поставя нови, по-големи предизвикателства пред студентите и учениците, за които намирането на иновативни решения за интелигентна мобилност е призвание и страст. Освен изминаването на максимално разстояние с 1 л гориво или 1 кВтч енергия, отборите ще се борят за две нови награди „извън пистата” – Shell Student Energy Challenge (Енергийно предизвикателство на Shell за студенти) и наградата Shell Helix Tribology (награда на Shell Helix за енергийно ефективна смазочна система) . Чрез тях Shell стимулира студентите да разработят своя собствена визия за енергийните предизвикателства пред нашия свят, както и да се вгледат отвъд конвенционалните решения за постигане на икономичност в транспорта.Във връзка с първия от двата нови приза всички участници в тазгодишното европейско издание са поканени да отговорят на един от трите въпроса в областта на бъдещето на енергията, които Shell ще им зададе. Използвайки за тази цел инфографики, те трябва да вложат цялата си креативност и новаторска мисъл в отговор на въпросите, свързани с начина, по който ще изглежда енергийният микс на света през 2050 г., взаимовръзката храна-вода-енергия и предизвикателствата по отношение на нейната стабилност, или да предложат ефективни методи за подобряване на енергийната ефективност в градовете при същевременно редуциране на емисиите на CO2. Така Shell дава възможност на участниците в Shell Eco-marathon 2013 да работят по въпроси, надскачащи непосредствено свързаните с разработването на техните автомобили и представянето им в състезанието теми, както и да научат повече за енергийните предизвикателства в по-широк и дългосрочен план.За да се състезават за втората нововъведена награда „извън пистата” - Shell Helix Tribology, студентите трябва да предоставят кратък доклад, в който демонстрират онези трибологични техники, експерименти и симулации, приложени по отношение на техния автомобил в Shell Eco-marathon 2013, с помощта на които са успели да подобрят ефективността му и да постигнат по-добри резултати на пистата. - Трибологията е наука за триенето между две тела, които се движат едно спрямо друго. В своя конвенционален вид тя изследва триенето на гумите и смазочните системи и тяхното взаимодействие по енергийно-ефективен начин. Като световен лидер в производството на смазочни материали Shell инвестира в развойни дейности в тази посока като част от стратегията на компанията за насърчаване на разумното и икономично шофиране. Представянето на тази нова награда цели да накара студентите да мислят в посока управление на триенето при всички части на техните автомобили. Наред с широкоразпространените параметри за подобряване на енергийна ефективност като горива, техники и стил на шофиране и конструкция на автомобила, това ще ги стимулира да използват и трибологията като отправна точка за постигане на по-нисък разход на пистата по време на самото състезание. „Новите награди подхранват идеята за интелигентна мобилност сред младото поколение инженери и насърчават откриването на нови техники за повишаване енергийната ефективност на автомобилите. След повече от 25 години на провеждане на състезанието, те са израз на търсенето на иновативни решения в Shell Eco-marathon на по-зрял етап от развитието и знанията на самите отбори в него”, коментира г-жа Камелия Славейкова – изпълнителен директор на Shell България.За награди „извън пистата” могат да кандидатстват само отборите, чиито коли успешно завършат обиколката си на градското трасе в Ротердам, Холандия. Shell Eco-marathon е многоаспектна инициатива. Освен да проектират високоефективни автомобили със своите инженерни познания, в нея студентите получават и редица други умения. Целта на тези допълнителни отличия е именно да отдаде заслуженото на постиженията на студентите във всички области, в които те са постигнали успех. Така например през 2011 г. Технически университет-София получи награда „извън пистата” за особени постижения в областта на безопасността.И тази година те са убедени, че ще заслужат допълнителен приз освен достойното им представяне на пистата. Увереност за това им дава и институционалната подкрепа, с която студентите се ползват – тази на Българското представителство на Европейската комисия. От представителството заявиха, че са силно впечатлени от проектите на трите български отбора и ще поканят отбора с най-добри постижения на лична среща в представителството. Официалната подкрепа на Европейската комисия към инициативата Shell Eco-marathon датира още от 2007 г., когато комисарят по въпросите на околната среда, Янез Поточник, става неин патрон. През 2009 г. Shell Eco-marathon се провежда под патронажа на председателя на Европейската комисия – Жозе Мануел Барозу. Година по-късно институцията отново се обвързва с европейската надпревара чрез кампанията си за устойчива енергия Sustainable Energy Europe. ”Приветстваме подкрепата на българското представителство на европейската институция за проекта, защото това увеличава ангжираността на студентите към него и ги мотивира да работят усилено и да се стремят към още по-високи резултати”, заяви г-жа Камелия Славейкова.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.