ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Режат скъпата енергия и днес

Режат скъпата енергия и днес
Публикувана на: 13/04/2013|09:04; Източник: solarenews.wordpress.com; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
София. И днес Електроенергийният системен оператор нареди ограничения на производството на ток. Във връзка с невъзможността за поддържане на баланса между производство и потребление в енергийната система на страната ще бъде ограничена максималната работна мощност с 40% за производители на електрическа енергия от фотоволтаични и вятърни електрически централи на 14.04.2013 г. от 11,00 до 17,00 часа за всички производители, присъединени към преносната и разпределителни мрежи, се казва в съобщението...
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.