ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Изменение на климата и енергетика

Изменение на климата и енергетика
Публикувана на: 14/04/2013|10:04; Източник: ecomedia.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Чрез обществена консултация ще се събират мнения във връзка с бъдещите политики на ЕС в областта на енергетиката и изменението на климатаЧрез обществена консултация ще се събират мнения във връзка с бъдещите политики на ЕС в областта на енергетиката и изменението на климата (2020 – 2030 г.).ЕС вече има цели в областта на климата и енергетиката, които трябва да постигне до 2020 г. – съкращаване на емисиите на парникови газове, намаляване на потреблението на енергия и увеличаване на дела на възобновяемата енергия.За да се запази импулса след 2020 г. обаче, той трябва да започне процеса на консултации и обмисляне сега. Чрез предварително планиране ще се насърчат ранните инвестиции в нова инфраструктура и ще се стимулира новаторството в областта на нисковъглеродните технологии.Комисията започва този процес с онлайн консултация, която ще продължи до 2 юли. Можете да дадете мнението си по следните въпроси:-Какви трябва да са целите (и на какво равнище) в областта на климата и енергетиката за 2030 г.?-Как да се изготви справедлив план, в който да се вземат предвид специфичните енергийни нужди и ресурси на всяка страна от ЕС?-Как чрез енергийната стратегия на ЕС може да се подобри конкурентоспособността на неговата икономика?Вашите мнения ще послужат при изготвянето на предложения за стратегия в областта на климата и енергетиката до 2030 г., които Комисията планира да представи по-късно тази година.Предложенията ще имат за цел да се подобри настоящата стратегия и да се вземат предвид промените в енергийния микс на ЕС, икономическото положение и новите технологии.Целите остават същите – намаляване на емисиите на парникови газове, гарантиране на енергийните доставки на ЕС и подкрепа на растежа, конкурентоспособността и създаването на работни места.Във връзка с друга част от своята стратегия за намаляване на емисиите на парникови газове Комисията също така събира мнения относно начините за насърчаване на развитието на технологии за улавяне и съхранение на CO2.Задължителните цели по отношение на възобновяемата енергия водят до растежСпоред доклад за напредъка на ЕС в разработването на възобновяеми източници на енергия настоящата политика със задължителни цели е довела до силен растеж на сектора.Повече домакинства и предприятия биха използвали възобновяема енергия, ако има по-малко административни формалности, възобновяемите източници на енергия са по-добре интегрирани в енергийния пазар и програмите за субсидии са по-ясни и по-стабилни.
Изменение на климата и енергетика
Към цялата новина: http://www.ecomedia.bg/news/eu-news/article/10103
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.