ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Почти тройно поскъпване на зелената добавка в тока искат НЕК и ЕСО

Почти тройно поскъпване на зелената добавка в тока искат НЕК и ЕСО
Публикувана на: 16/04/2013|05:04; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Държавните енергийни компании са рекордьори по искано от 1 юли 2013 г. увеличение на цените им, става ясно от публикуван от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) отговор на регулатора до прокуратурата относно извършената му проверка от държавното обвинение. В него ДКЕВР оспорва констатацията на прокуратурата, че “регулаторният орган е приемал безкритично обявените от електроразпределителните дружества инвестиции при неясни процедури за отчитането им“ при формирането на цените. Обяснявайки метода на ценообразуване, комисията публикува исканите тарифи за следващия едногодишен регулаторен период от енергийните дружества по веригата производство-пренос-доставка на електроенергия. Така става ясно, че най-голямото поскъпване на цените си искат “Националната електрическа компания“ (НЕК), която купува енергията от всички производители, прави т.нар. енергиен микс и после го продава на електроразпределителните предприятия (ЕРП), както и “Електроенергийният системен оператор“, който пък доставя енергията до мрежата на ЕРП-ата. Държавната ТЕЦ “Марица Изток“ 2 също иска солидно повишение на цените си. От държавните дружества и въобще от фирмите в отрасъла най-скромна в заявлението си за вдигане на тарифите е АЕЦ “Козлодуй“. Доставчиците като ЧЕЗ, ЕВН и “Енерго-Про“ пък не са внесли цени за енергията си, а само искат вдигане на тарифите за достъп до мрежата на клиентите си и за пренос на енергията, които бяха свалени с между 11 и 14 на сто за бита при извънредната промяна на цените на тока на 5 март. Най-драстично е исканото от НЕК и ЕСО поскъпване на зелената добавка в цената заради ръста на присъединените възобновяеми източници. Предложението на държавните дружества е тази тарифа да скочи от сегашните 11.10 лв. за мегаватчас (МВтч) на 30.74 лв., което е ръст от 176.94 процента. Исканото повишение на т. нар. кафява добавка, плащана на топлофикациите за комбинираното производство на електро и топлоенергия, е 44.39 на сто от сегашните 3.83 лв. на 5.53 лв. за МВтч. Макар ДКЕВР и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма да твърдят, че водят преговори с двете американски топлоцентрали “Ей И Ес Гълъбово“ (бившата “Марица Изток 1“) и “КонтурГлобъл Марица Изток 3“ за намаляване на цените по сключените с тях дългосрочни договори, сега става ясно, че НЕК и ЕСО искат да вдигнат т.нар. невъзстановяеми разходи с 56.51 на сто от настоящите 3.38 лв. за МВтч на 5.29 лв. Освен тези повишения обществените доставчик и оператор предлагат да се увеличат и приходите им от таксите за достъп и пренос до държавната електромрежа съответно с 27.98 и 61.73 на сто до 10.48 лв./МВтч и 12.12 лв./МВтч. Държавната ТЕЦ “Марица Изток 2“ иска да продава от 1 юли тока си с 18.29% по-скъпо, а цената за разполагаемост на мощностите да се вдигне с 15.91 процента. ТЕЦ "Варна", която е собственост на чешката ЧЕЗ, иска повишение от 15.99 на сто на цената за енергия и 66.51 процента на цената за разполагаемост, сочат данните на ДКЕВР. Заявката на въглищните централи на бизнесмена Христо Ковачки "Бобов дол" и “Марица 3“ е съответно за вдигане на енергия с 14.54 процента и с 5.9 на сто и на цената за разполагаемост с 13.47% и с 11.61 процента, АЕЦ "Козлодуй" е подал заявление до регулатора с искане за повишение на цената за енергия с 6.54 процента и на цената за разполагаемост с 22.78 процента. Според обявените данни ЧЕЗ иска цената за достъп до мрежата й да нарасне с 16.71 процента за стопанските потребители и с 11.09% - за битовите. Предлаганото повишение за преноса на енергия през мрежа средно напрежение е 19.71 на сто и 22.13% за ниското напрежение. От EВН са заявили повишение за таксата достъп с 59.39 на сто за бизнеса и 74.16% за домакинствата, а на таксата пренос с 1.46 процента за мрежата средно напрежение и 25.33% за ниското напрежение. Искането на “Енерго-Про“ е за скок в цената за достъп на всички свои абонати с 35.03 процента и за ръст на цената за пренос средно напрежение с 33.76 на сто и за ниско напрежение с 40.86%. ДКЕВР коментира още, че предложеното изменение на мрежовите тарифи отразява единствено заявката на дружествата за нивото на експлоатационните разходи за новия регулаторен период. Технологичните разходи са остойностени по действащите цени към 5 март 2013 г. и не отразяват заявените от производителите и независимия преносен оператор цени за мрежови услуги по мрежи високо напрежение, включително добавките към цената за пренос. Според предоставените от регулатора данни за последните пет години най-много инвестиции е направил доставчикът в Югоизточна България ЕВН, който е вложил за периода 2008-2012 г. 604.717 млн. лв. ЧЕЗ, която управлява най-голяма територия, са инвестирали 406.835 млн. лв., а “Енерго-Про“ - 311.012 млн. лв. Внесените от енергийните компании заявления ще бъдат анализирани обстойно преди ДКЕВР да изготви доклад със своите предложения за цените от 1 юли 2013 г. Очаква се той да е готов към края на май. Миналата седмица председателят на регулатора Евгения Харитонова коментира, че вероятно ще се наложи вдигане на зелената добавка, макар да се търсят резерви за запазване на сегашните цени. Същото изявление направи и министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев. Държавата разчита основно на започналите преди ден проверки на експерти от Европейската комисия и Световната банка на дейността на ДКЕВР и енергийните дружества, за да се открият резервите за задържане цената на тока.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.