ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Екоселище край Русе ще прави ток и наука и ще привлича туристи

Екоселище край Русе ще прави ток и наука и ще привлича туристи
Публикувана на: 03/04/2012|12:04; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Проект за изграждане на селище, което ще изхвърля минимални въглеродни емисии, ще произвежда зелена енергия и в него ще се извършва научно-изследователска работа, представиха областната и общинската администрации в Русе и Институтът по земеделие и семезнание "Образцов чифлик”, който е разположен на няколко километра от Русе. Предвижда се върху 200 дка, собственост на "Образцов чифлик”, да се построи селището, което ще включва няколко модула. Жилищният ще е изграден от сгради с пасивно потребление на енергия. Производственият ще прави ток от фотоволтаични системи, вятърни генератори и от биомасата на съседните ферми. Научно-изследователният център ще е съставен от лаборатории и полигони на Русенския университет, който ще изследва там проблемите на енергийната ефективност. Проектът включва и изграждането на комплекс за сертифициране на земеделски биопродукти. Предвижда се екоселището да се превърне и в туристическа атракция. За да се реализира проектът обаче трябва да се намери финансиране, което ще се търси от еврофондовете и чрез привличане на частни инвеститори на принципа на публично-частното партньорство.
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.