ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

ЧЕЗ няма да може да отчита електромерите на повече от 34 дни

ЧЕЗ няма да може да отчита електромерите на повече от 34 дни
Публикувана на: 22/04/2013|02:04; Източник: mediapool.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия
ЧЕЗ няма да може да отчита електромерите на повече от 34 дни
Промяна в общите условия на договорите с клиентите на ЧЕЗ предвижда дружеството да не може да отчита електромерите на повече от 34 дни. Корекцията идва след масовите протести в страната в началото на годината заради високите сметки за ток, които се оказаха такива заради дългия период на отчитане на потреблението по коледно-новогодишните празници. Тогава се оказа, че някои абонати трябва да платят за консумация от 45 дни.   След нареждането на Държавната комисия за енергийно и водно регулирате (ДКЕВР) за фиксиране на максимален срок за отчитане дружеството, доставящо ток в Западна България, изготви предложения за промяна на общите условия на договорите за използване на електроразпределителните мрежи, които ще влязат в сила тази година. Дружеството “ЧЕЗ Разпределение България“ проведе в понеделник обществено обсъждане на своите идеи за общите условия и обяви, че до 30 април ще приема предложенията на клиентите си за други промени.   Компанията иска да изчислява по нов начин цената за достъп до мрежата й от страна на стопанските клиенти. В новите общи условия се урежда и въпросът с избора на друг доставчик при пълната либерализация на енергийния пазар. ЧЕЗ регламентира, че ще извършва смяната на доставчика до три седмици след получаване на писменото искане на клиента. Такива са и изискванията в Правилата за търговия с електрическа енергия, одобрени от ДКЕВР. Изравнителната сметка за отношенията със стария доставчик ще се предоставя на бившия вече клиент до шест седмици след смяната на снабдителя.   В новите условия залягат и промени във връзка с нерегламентираните включвания и незаконното ползване на електрическа енергия.   Предвидено е също така ако клиенти на дружеството останат за повече от 24 часа без електрозахранване по вина на ЧЕЗ, да могат да предявяват претенции за обезщетение от 30 лв. за неудобството и по още 20 лв. за всеки следващи 12 часа без снабдяване.   “Ще разгледаме всички получени коментари и бележки по общите условия. Поемаме ангажимент да се съобразим максимално с тях, а за тези, които намерим за неприложими ще изложим своята аргументирана обосновка.”, каза Зорница Генова, мениджър регулаторни дейности в ЧЕЗ.   Становища и предложения по проекта се приемат на телефон 0700 10 010, във всички Центрове за обслужване на клиенти, по пощата на адрес: гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 140, стая 502, както и на електронна поща office-regulatory@cez.bg.   След окончателното им оформяне и приемане от Управителния съвет на “ЧЕЗ Разпределение България” Общите условия ще бъдат внесени за окончателно одобрение от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).
Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.