ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Видове ГМО - зелени биотехнологии (Vidove GMO - zeleni biotehnologii).

Видове ГМО - зелени биотехнологии (Vidove GMO - zeleni biotehnologii).
Публикувана на: 29/11/2012|08:11; Източник: okolnatasreda.blogspot.com; Категория: Управление на отпадъците и рециклиране
Видове ГМО - зелени биотехнологии (Vidove GMO - zeleni biotehnologii).
Зелените технологии са втория вид ГМО при който се използват генно модифицирани растения в селското стопанство и лесовъдството. Използването на такива земеделски ГМ култури поражда маса спорове.Те носят  редица потенциални рискове за здравето и околната среда. В тази връзка, се правят редица изявления за техния потенциал в борбата с бедността и глада, но те с нищо не са подкрепени, освен с икономически интереси от голям мащаб.Създаването на трансгенни дървестни видове предизвиква не по-малко сериозна критика от страна на еколозите, а през 2006 год. ООН признава този вид зелени биотехнологии за световна екологична заплаха за заобикалящата ни среда на обитаване.Повечето независими специалисти и обществеността виждат в тяхното създаване само начин за получаване на печалби от крупните концерни и по целия свят се въвеждат ограничения и забрани за отглеждане на такива ГМ култури.По света в 30 държави са създадени повече от от пет хиляди защитени територии, които е прието да се наричат "зони свободни от ГМО" и така, като вид, зелените биотехнологии с ГМ растения срещат значителен отпор по отношение по-нататъшното си разпространение.--------------------------------------------------Photosource: google.images