ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

0078: Природозащитно образование и поведение (Prirodozastitno obrazovanie i povedenie).

0078: Природозащитно образование и поведение (Prirodozastitno obrazovanie i povedenie).
Публикувана на: 22/07/2012|09:07; Източник: okolnatasreda.blogspot.com; Категория: Управление на отпадъците и рециклиране
0078: Природозащитно образование и поведение (Prirodozastitno obrazovanie i povedenie).
Природозащитното образование е насочено към опазване на природната среда, което се осъществява чрез система от педагогически дейности за защита, подобряване, управление и разумно използване на природните ресурси, за живот в хармония с природата и загриженост към бъдещите поколение. В случая се поставя акцент преди всичко върху опазването на околната среда, но то зависи преди всичко от човека и е насочено за оцеляване на човека. Противоекологичното поведение на хората е пряко насочено срещу техните интереси и даже следва да се разглежда като съботаж или екологичен тероризъм, застрашаващ живота на обществото върху планетата.--------------------------------------------------Фотоизточник: google.images