ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

0076: Образование за устойчиво развитие на обществото (Obrazovanie za ustoychivo razvitie na obstestvoto).

0076: Образование за устойчиво развитие на обществото (Obrazovanie za ustoychivo razvitie na obstestvoto).
Публикувана на: 20/07/2012|03:07; Източник: okolnatasreda.blogspot.com; Категория: Управление на отпадъците и рециклиране
0076: Образование за устойчиво развитие на обществото (Obrazovanie za ustoychivo razvitie na obstestvoto).
Образованието за устойчиво развитие на обществото е насочено към личното и социално развитие, което включва екологичните, социалните (социално-политическите и социално-културните) и икономическите измерения на развитието. В него се интегрират природозащитното, екологичното, здравното, гражданското и др. образования в едно цяло. Образованието за устойчиво развитие поставя акцент върху взаимодействието между околната среда и култура на обществото. --------------------------------------------------