ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

0074: Екологичен одит на околната среда (Ekologichen odit na okolnata sreda).

0074: Екологичен одит на околната среда (Ekologichen odit na okolnata sreda).
Публикувана на: 17/03/2012|10:03; Източник: okolnatasreda.blogspot.com; Категория: Управление на отпадъците и рециклиране
0074: Екологичен одит на околната среда (Ekologichen odit na okolnata sreda).
Екологичен одит е независимата проверка на стопанска или друг вид дейност, насочена към откриване и оценка на екологичните рискове за околната среда и изработването на препоръки за повишаване нивото на екологична безопастност в тяхната дейност. Екологичният одит по настоящем се определя, регулира и извършва от екологичното законодателство на Република България за опазване на околната среда, което е синхронизирано и с това на Европейския съюз. Екологичната експертиза се води в съответствие с изискванията за осъществяване на екологична одиторска дейност.Сред главните изисквания са необходимостта да се извършва независима проверка на стопанската и други дейности на бизнеса, организации и физическите лица, с цел да се съблюдават нормите и правилата за опазване на околната среда, екологичните изисквания, включително правилното съставяне и водене на отчетността по използването и възпроизводството на природните ресурси.Екологичният одит е систематизиран и документиран процес на анализ, в който целенасочено се получават и уточняват сведения и справки, които свидетелстват или потвърждават съответствието на екологичната насоченост на дейността, условията, резултататие, системите за управление, а също и информация от областта на критериите за одит и екологична безопастност и резултатността на този процес за съответното предприятие или организация.--------------------------------------------------