ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

0073: Биосфера и околна среда (Biosfera i okolna sreda).

0073: Биосфера и околна среда (Biosfera i okolna sreda).
Публикувана на: 06/03/2012|12:03; Източник: okolnatasreda.blogspot.com; Категория: Управление на отпадъците и рециклиране
0073: Биосфера и околна среда (Biosfera i okolna sreda).
Биосферата е част от околната среда и представлява съвкупност от частите на земната обвивка, каквито са хидро-, атмо- и литосферата, които са заселени с живи организми, намират се под тяхното въздействие и са заети с продукти от тяхната жизнена дейност.Понятието биосфера е сложно съставна дума “био” + “сфера”, въведено е в употреба от австрийския геолог Едуард Зюс през 1875 г. и означава област на активен живот, обхващащ предимно долната част на въздушната обвивка (15 - 20 км от атмосферата), почти цялата част на водната обвивка (хидросферата) и сравнително най-горната част на земната обвивка - почвата на около 2 - 3 км дълбочина и 1 -2 км под дъното на водните басейни.В биосферата живите организми и средата на тяхното обитаване са органично свързани и си взаимодействат помежду си, като по този начин образуват цялостна динамична система. Или това е учението за активната обвивка на земята, в която съвкупната дейност на живите организми, в което число са и хората, се проявява като геохимичен фактор от планетарно значение и мащаб.-------------------------------------------------- Фотоизточник: google.images