ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

0072: Ефект на пеперудата за околната среда (Efekt na peperudata za okolnata sreda).

0072: Ефект на пеперудата за околната среда (Efekt na peperudata za okolnata sreda).
Публикувана на: 27/02/2012|06:02; Източник: okolnatasreda.blogspot.com; Категория: Управление на отпадъците и рециклиране
0072: Ефект на пеперудата за околната среда (Efekt na peperudata za okolnata sreda).
Ефект на пеперудата е понятие от естествените науки, което намира сериозно приложение в опазването на околната среда и по-точно, в обясненията на някои от ефектите на взаимна свързаност на природните явления.Ефектът на пеперудата обозначава свойство на някои хаотични системи, при което незначителни влияния върху системата могат да имат значително по.голям и непредвидим ефект някъде на друго място и по друго време.По този повод често се дава примера, че ако една пеперуда махне с крилцата си в Южна Америка, това може да предизвика ураган над Япония. “Ефектът на пеперудата” е също американски филм от 2004 год., по сценарий основат на същото понятие от Теорията на хаоса.Детерминирания хаос или детерминираните хаотични системи са чувствителни към слабите въздействия. В хаотичния свят е трудно да се предскаже какви варианти ще възникнат в дадено време на дадено място, понеже неопределеността и грешките (от предсказанието) нарастват експоненциално (стремително) в течение на времето.Наименованието на явлението “ефект на пеперудата” дължим на Е. Лоренц, който дава подобен пример, че ако една пеперудка махне с крилата си в Айова, така може да предизвика лавина от ефекти, които могат да достигнат висшата си сила по време на дъждовния сезон над Индонезия.Тозе ефект предизвиква алюзия и в разказа “И гръм удари” на Р. Бредбъри от 1952 г., където гибелта на пеперуда в далечното минало, предизвиква промени в света на бъдещето. Което пак е акцент върху взаимната свързаност и вазимозависимост на света.Така че, същността на понятието Ефект на пеперудата” е в това, че неголеми разлики в първоначалните условия или явление с слаб и даже незначителен ефект в единия край на хаотичната система, може да породи огромни различия в крайните явления, като при това ги прави и непредсказуеми, поради многовариантността на възможните изходи - което обяснява проблемите пред екологията на околната среда.--------------------------------------------------