ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

0069: Антропогенни замърсители на околната среда (Antropogenni zamarsiteli na okolnata sreda).

0069: Антропогенни замърсители на околната среда  (Antropogenni zamarsiteli na okolnata sreda).
Публикувана на: 08/02/2012|01:02; Източник: okolnatasreda.blogspot.com; Категория: Управление на отпадъците и рециклиране
0069: Антропогенни замърсители на околната среда  (Antropogenni zamarsiteli na okolnata sreda).
Има различни видове антропогенни (от човешки фактор) замърсители на околната среда, част от които са разрушаеми от биологични процеси, а има и такива, които са устойчиви и неразрушаеми по биологичен начин.Първите влизат в естествения кръговрат на веществата и поради тази причина бързо изчезват или са подложени на ускорено разрушение от биологични агенти.Вторите, неразрушаемите, не влизат в естествения кръгооборот на веществата в природата и затова се разрушават от организмите в т.н. хранителни вериги.Замърсяванията на околната среда могат също да се подразделят на естенствени или природни, които се предизвикват от различни катастрофи, като изригването на вулкани, естествени наводнения, земетресения и др. п.А антропогенните замърсявания са предизвикани в резултат от дейността на човека. Да вземем за пример отново наводненията, но такива, които са станали в следствие на скъсване на язовирна стена, която по една или друга причина не е била стопанисвана по подходящ начин именно от хората.Сред самите антропогенни замърсявания също може да се направи определено разделяне на -    биологически, независимо дали са в следствие от дейността на човек или със естествен произход;-    механични въздействия, замърсяващи средата с различни агенти, оказващи само механично въздействие, без физико-химични последствия;-    химически замърсявания, които предизвикват промяна в естествените химически свойства на околната среда, в резултат на което се повишава средногодишното колебание в количествата на определени вещества или става проникване на вещества, които в нормални условия отсъстват в средата или концентрациите им надхвърлят нормата.-------------------------------------------------- Фотоизточник: google.images