ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

0066: Киселинни дъждове - с какво са опасни (Kiselinni gajdove – s kakvo sa opasni)?

0066: Киселинни дъждове - с какво са опасни (Kiselinni gajdove – s kakvo sa opasni)?
Публикувана на: 19/01/2012|04:01; Източник: okolnatasreda.blogspot.com; Категория: Управление на отпадъците и рециклиране
0066: Киселинни дъждове - с какво са опасни (Kiselinni gajdove – s kakvo sa opasni)?
В екологията и опазването на околната среда често се говори за киселинни дъждове, но малко хора знаят с какво конкретно са опасни те. Образуват се в резултат от замърсяването на въздуха, като при това се свързват с атмосферната влага и киселинообразуващи газове - окиси на азота и сярата.Тези вещества се съдържат в продуктите от изгарянето на различни отоплителни продукти в предприятия от машиностроенето, металургията, енергетиката (ТЕЦ-овете), предимно в изхвърляните от тях газове.Най-често киселинните дъждове падат в индустриално развитите региони и са опасни с това, че нанасят непоправими вреди на околната среда, като при това могат да се пренасят на хиляди километри, според конкретните метеорологични условия.Киселинни дъждове са причина за гибелта на горската и водната екосистеми и за намаляването на тропическите гори. Получава се ерозия на почвата, забавяне растежа на дърветата, намалява количеството на дивите животни, понижава се добивът от култури в земеделския сектор - и всичко това е следствие от същите киселинни дъждове.Окислението на почвата води до унищожаването на хранителните вещества в нея, необходими на растенията и до цялостна деградация на флората и фауната. От планинските райони се отмиват олово, калай и алуминий, които попадат в повърхностните води.Тези тежки метали са предизвикват онкологични патологии, сериозни заболявания на черния дроб, нервната система, бъбреците и стомаха. Разиват се астма и други заболявания на дихателната система. Азотният двуокис взаимодейства хемоглобина в кръвта, който отговаря за преноса на кислород до тъканите, което често е причина за респираторни и сърдечни заболявания.Киселинните дъждове са опасни не само за живата природа, но и за многовековните паметници на културата, металните и бетонни конструкции. Здравите строителни съоръжения също са подложени на въздействието на киселия дъжд, тъй като азотния и серния окиси встъпват в реакция с мангана и калция, които влизат в състава на строителните материали. По този начин, киселинните дъждове имат голямо въздействие върху екологията на цялата околна страна, като я подяждат и правят негодна за обитаване от всякаква гледна точка. По този начин, стремежът към удобство и “съвременни условия на живот” ни изиграват лоша шега, като ни поставят да живеем в условията на собствените си отпадъци и тяхното пагубно въздействие върху живота ни.-------------------------------------------------- Фотоизточник: google.images