ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

0065: Ерозия е многозначно понятие (Erozia - mnogoznachno ponyatie).

0065: Ерозия е многозначно понятие (Erozia - mnogoznachno ponyatie).
Публикувана на: 10/01/2012|09:01; Източник: okolnatasreda.blogspot.com; Категория: Управление на отпадъците и рециклиране
Ерозия е понятие, което е доста многозначно (само като илюстративен пример - използва се и в медицината при заболяване на шийката на матката), но основното му приложение е в геологията, техниката и екологията при опазването на околната среда.В каквато и област да се използва, той означава едно - разяждане, разрушение, подронване, измиване. От медицинска гледна точка, това е повреда на повърхностните слоеве на кожата или лигавиците. Причините обикновена са механични повреди и възпалителни процеси - като да речем, ерозия на стомаха.В геологията така се нарича въздействието на вятъра, водата и леда върху почвата, обикновено в планински терени, при което става отмиване на повърхностния, обикновено - плодороден слой. Така, чрез действието на ерозията, се формират релефите на дадена територия.В техниката възникват различни видове ерозия поради различни механични въздействия - удари и триене, върху повърхностите на металите, последвано от тяхното постепено разрушение. Същото може да се получи и от въздействието на електрически разряд, например при защитата на бойлерите.В морските, езерни и речни крайбрежия тече постоянен процес на отмиване на бреговете в резултат на естествени процеси, предизвиквани например от трансгресията морето. Ерозии въздействат и върху разрушението на плажните ивици и брегове и в случаите на силни вълнения, протичащи в течение на много кратък период от време.Всеки геолог може да потвърди, че това явление нанася сериозни вреди на селското стопанство и на екологията във връзка с опазване на околната среда, поради което изисква активна борба и разработването на противоерозийни мерки.Ерозията е процеса, при който бавно се изтрива повърхността на земята, под въздействието на дъждовете, които отнасят в реките гъсти кални потоци, вятъра, който гони прах и пясък из полето. Завихрени води и вълни бият методично бреговете, отнасяйки слой след слой глина, отгризвайки камъни, пясък, издребнявайки ги на още по-дребни частици, завличани в морето.Това е ерозията, на която дължим някои от чудесата на света, като Големия канон в Аризона. Но нейната роля е преди всичко, отрицателна и разрушителна. През 30-те година на 20-ти век, та превръща в прах плодородните равнини на щатите Тексас, Канзас, Оклахома, остовяйки без дом хиляди хора.Водата е сред гловните виновници за ерозии по света. Та се просмеква в пукнатините в твърдите скали, замръзва там и ги разкъсва на парчета. След многогодишно въздействие, скалите се превръщат в чакъл, а след това в пясък и почва, а след това и тя се отмива.Дъждовете попиват в почвата, докато я размекнат напълно и продължават да текат по повърхността във вид на ручеи, след това - на потоци, събирайки се в реки, винаги отнасяйки със себе си почва и тиня. На това явление се дължи плодорната почва по бреговете на река Нил, където от хилядолетия се води земеделие.Реките, в продължение на хилядолетия, прокопават долини, в които текат. Долините се разширяват и сливат, като ерозията изтрива земята до нивото на моретата и океаните. Процеса се подпомага активно и от ветровете, макар че те действат значително по-бавно. А в миналото, значителна роля са играли и ледниците, отнасяйки големи маси почва със себе си.В миналото ерозията силно е увреждала селското стопанство. Фермерите не разбирали, че скъпоценния повърхностен слой се отнася с времето, нито са знаели как да го преустановят. Те разоравали дълбоко почвата и на повърхността излизал подпочвен слой, който бързо се превръщав в прах и се издухвал от ветровете.Днес има редица нови методи за водене на земеделие, които помагат да се предотвратят загубите от ерозия. От една страна, плуга вече не се използва в такива мащаби, а от друга засяването се прави по-плитко или направо върху почвата (пшеница, царевица), което помага да се запази плодородната почва.В пресечените местности, склоновете се обработват напречно, вместо да се разорава отгоре - надолу и при първия дъжд, цялата почва се събира в подножието на хълма. Това е контурно оране, което препятства възможността да се образуват нисходящи бразди. Разбира се, има редица други методи за успешна борба с ерозиите, предизвиквани от водата и ветровете, което подпомага екологията на обработваемите участъци и опазването на околната среда.--------------------------------------------------