ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

0064: Какво е екосистема (Kakvo e ekosistema)?

0064: Какво е екосистема (Kakvo e ekosistema)?
Публикувана на: 02/01/2012|04:01; Източник: okolnatasreda.blogspot.com; Категория: Управление на отпадъците и рециклиране
Понятието за екосистема (екологична система) е свързано с екологията на околната среда, но има много определения, като повечето от тях са объркващи и по този начин е трудно да се разбере какво се крие зад научния термин и как по-просто да се разбира той. Затова ще се опитаме да го раздробим на съставните му части и така да изтъкнем главните му признаци.Преди всичко, екосистемата е главно понятие в екологията на околната среда, нещо като елементарна единица за биосферата на Земята и е въведено в употреба през 1935 г. от А. Тенсли. То обединява в себе си живите същества и неживите обекти на природата, които съществуват взаимосвързано на едно и също място в дадена местност.На такива места се наблюдава кръговрат на веществата, циркулация на слънчевата енергията към растенията, отношения на организираност и подчинение на природните закони. Всяка система съхранява своята устойчивост във времето. И това са главните признаци на всички екосистеми - съвкупност от живи и неживи части, устойчивост и кръговрат на веществата и енергията.Която и екосистема да вземете (водоем, поле, гора…), в нея съществуват продуценти - растения, които произвеждат хранителни вещества с използването на слънчева светлина, консументи - организми, хранещи се с растения и други живи организми. Освен това съществуват детритофаги - организми, използващи мърша и редуценти - гъби, бактерии, окончателно разрушаващи и разлагащи отмрелите остатъци.По такъв начин, участниците в природното съобщество осигуряват пълен кръговрат на веществата, намирайки се в хранителната верига. Размерите на екосистемите не се задават от географски параметри и в това е главната разлика от биоценозите. Така например, в екосистемата на гората може да има друго устойчиво съобщество на територията на водните потоци, като размерите й варират - от капката дъждовна вода, до океана и биосферата. В това екологично понятие, ударението се поставя на създадените хранителни вериги, кръговрата на вещества и енергия, видовото разнообразие, а не на размера.Разглеждайки различни екосистеми, се обръща внимание на техния състав - количество на видовете, размер на популациите, техните съотношения и жизнени форми. Интересно е също разпределението на видовете и на другите компоненти в пространството и взаимоотношенията между тях. По този начин се описва и изучава всяка екосистема и нейното въздействие и значение за околната среда.--------------------------------------------------