ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

0063: Понятието природа е основно в екологията и опазването на околната среда (Priroda – osnovno ponyatie v ekologiata i opazvaneto na okolnata sreda).

0063: Понятието природа е основно в екологията и опазването на околната среда (Priroda – osnovno ponyatie v ekologiata i opazvaneto na okolnata sreda).
Публикувана на: 23/12/2011|08:12; Източник: okolnatasreda.blogspot.com; Категория: Управление на отпадъците и рециклиране
Понятието "природа" е основополагащо в системата на екологията и опазването на околната среда от замърсяване. То съответства на латинското "natura" от "nasci" и на гръцкото "physis" от "phyein" със значението на възниквам, бивам роден. Ако разделим и нашата дума така "при - рода", ще се убедим в подобното значение - прираждане, пораждане или основа на живота от самото му възникване.Битовото значение на понятието е като естествена среда за обитаване от човека или всичко, което ни обкръжава, външния свят, естествените условия за съществуване на обществото, с изключение на изкуственото - създаденото от нас, хората. Осъществяването на обмен на вещества между човека и природата е закон, който регулира общественото производство и е условие за самия човешки живот.Но в последните десетилетия, съвкупната обществена дейност оказва все по-забележимо въздействие върху околната среда, което все по-настойчиво ни задължава да се замисляме и въвеждаме мерки за опазване на природната чистота и разнообразие, защото заедно ние представляваме едно цяло и не е възможно да съществуваме поотделно или изолирани от нея. Всички знаем какво е природа, но е трудно да го обясним с думи. Тя е цялата наша планета с всичко, което е на нея - земята, горите, планините, водата във всичките й форми, животните, растенията и хората и всички ние сме създадени и поддържани от нея. Природните сили са огромни във всяко едно отношение и сам човек е безсилен пред тях - може само да се съобразява с тях и да се опитва да ги използва в ежедневието си.Но напоследък човешката дейност започва да излиза от контрол и това значително влошава условията ни за обитаване, като по този начин предизвикваме мощен отпор на своето неблагоразумие под фомата на все по засилващи се и все по-зачестяващи природни катаклизми и стихийни бедствия - урагани, пожари, наводнения, земетресения, цунами ... Всичко това ни заставя все по-сериозно да се замисляме освен за правата си, и за своите отговорности и задължения.Всъщност, мисля си, че вече е дошъл края на веселия, безгрижен и беотговорен живот, тип «аху-иху». И в тази ситуация трябва да сме съвсем наясно, че не природата се нуждае от опазване. Даже да съберем в ядрото на Земята всичките си оръжия и взривове и да ги възпламеним едновременно, което да разкъса планетата ни на прашинки, това не е в състояние да я унищожи. След няколко милиона или няколко стотин милиона години, тя отново ще се събере в едно (вижте сега пръстените на Сатурн) и еволюцията ще тръгне отново.Следователно, със своя неблагоразумен начин на живот, ние вредим преди всичко и основно на себе си. А природата е целия заобикалящ ни отвсякъде свят в безкрайното многообразие на своите проявления, обективната реалност, съществуваща извън и независимо от нашето съзнание - без начало, без край, без ограничения в пространството и във времето, намираща се в постоянно движение и промени.Ако трябва да обобщим понятието «природа», то има три основни значения в нашия език:-    външния свят по отношение на нас, хората и цялото ни човешко общество;-    биологичната същност (страна, основа, част) на всеки човек, поотделно;-    същността на едно нещо, каквото и да е то.Затова в никакъв случай не бива да подценяваме или още повече - да пренебрегваме ролята на природата в нашия живот, особено в контекста на екологията и опазването на околната среда, защото това е не само самонадеяно, но и фатално за бъдещото ни съществуване. Природата ни наблюдава и може да реши, че ние сме неуспешен и неудачен вид и след милиони години да ни замени с някаква по-удачна форма, като зелени човечета или кой знае какво.--------------------------------------------------