ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

0062: ГМО са генетично модифицирани организми (GMO sa genetichno modificirani organizmi).

0062: ГМО са генетично модифицирани организми (GMO sa genetichno modificirani organizmi).
Публикувана на: 04/12/2011|09:12; Източник: okolnatasreda.blogspot.com; Категория: Управление на отпадъците и рециклиране
0062: ГМО са генетично модифицирани организми (GMO sa genetichno modificirani organizmi).
ГМО е съкратеното обозначение на понятието генетично модифицирани организми, което включва хранителни продукти и живи организми, създадени с помощта на технологиите по генно инженерство, намиращи широко приложение в селското стопанство. ГМ растенията имат повишен добив и са устойчиви на вредители.Промяната се осъществява чрез внедряването на чуждородни гени в манипулираното растение, с цел да му се придадат нови свойства. Технологията, позволяваща да се създават модифицирани растения е генното инженерство, често се нарича съвременна биотехнология и има големи перспективи в най-различни сфери на човешкия живот.С тези нови технологии трябва да се отнасяме много предпазливо, защото те предлагат доста интересни възможности за увеличаване на добивите и подобряване на печалбите, но евентуалните вреди са почти неизследвани, а все повече се засилват подозренията, че те се проявяват не веднага, а след няколко поколения, като например намаляването на раждаемостта.Чрез т.н. съвременна технология, съответния организъм (най-често - растение) се подлага на промяна на генетично ниво, която изменя структурата му в посока на подобряване свойствата на растеж, по-голяма добивност и устойчивост към вредители и неблагоприятни условия на околната среда.Привържениците на генната инженерия твърдят, че това е същата, позната от векове селекция, но малко по-ускорена, като с нейна помощ обещават да излекуват болестите, които се предават по наследство (генетичните). А противниците на ГМО твърдят, че такъв процес на промени на гените доста се отдалечава от селекцията и е опасен, тъй като изкуствено въведения ген може да се прояви непредсказуемо.Генетичното инженерство, от много години, с успех се прилага в медицината. Например, с помощта трансгенни бактерии се произвежда човешки инсулин, който вече е спасил хиляди и хиляди човешки животи. В този случай манипулациите се извършват в закрити, лабораторни условия и по никакъв начин не взаимодействат с околната среда, крайния продукт не е ГМО, а негово производно - инсулин.Този вид приложение не предизвиква опасения в по-голямата част от обществото. Но все пак, най-масово тази технология се прилага в селското стопанство, директно засяга живота на всеки човек и самите организми попадат без контрол в средата ни на обитаване. Повече от 80% от отглежданите понастоящем ГМ растения са соята и царевицата. У тях, чрез имплантирането на специфичен ген, се обезпечава устойчивост у растенията към хербицитите, което им позволява да оживеят след обилното пръскане с химикали. Всичките тези растения, за сега принадлежат най-вече на три транснационални корпорации. Именно използването на генни модификации в земеделието, а след това и в хранителните продукти, предизвиква най-големи опасения в обществеността и независимите специалисти от цял свят. След тях много често се изявяват фермери, местни и общински власти. Затова в много страни, продуктите, съдържащи генно модифицирани организми (най-често се имат предвид хранителни продукти), са забранени и срещу тях се води истинска информационна война.--------------------------------------------------