ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Да изчистим България за един ден – 2013

Да изчистим България за един ден – 2013
Публикувана на: 14/04/2013|10:04; Източник: ecomedia.bg; Категория: Енергийна ефективност и възобновяема енергия

МОСВ помага за прибирането на боклука на 20 април

И през тази година МОСВ остава традиционен партньор на кампанията „Да изчистим България за един ден” с желанието да осигури необходимата подкрепа за своевременното прибиране на събраните отпадъци.

1. Основното, за което ще се погрижим, е събраните отпадъци да бъдат своевременно прибрани в депата:

-в периода 20 – 22 април е осигурен свободен достъп до съществуващите общински и регионални депа за всички транспортни средства, които се включват в инициативата

-за тези три дни общините са освободени от дължимата такса за количествата депонирани отпадъци, за да бъдат реално насърчени да организират прибирането на отпадъка от своята територия

-за да няма изостанали и неприбрани отпадъци от сборните пунктове, на 20 април и в следващите два дни след деня на кампанията МОСВ чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ ще предостави ваучери за гориво на стойност 72 хиляди лева на областните щабове за тяхното окончателно извозване, където това се налага.

Ваучерите ще бъдат изпратени от ПУДООС на областните администрации в периода от 3 до 8 април 2013 г. заедно с необходимите указания за начина на разходването и отчитане им.

2. МОСВ ще предостави експертна и логистична подкрепа за участниците в почистването:

-В деня на почистването във всички 16 регионални инспекции по околната среда и водите на територията на страната ще има открит Зелен телефон, на който гражданите ще могат да получат компетентен отговор от експерт по управление

на отпадъците на всички въпроси, свързани с вида на отпадъка и местата, на които може да бъде предоставен за разделно събиране и оползотворяване.

Зелените телефони ще бъдат отворени от 9,00 до 18,00 часа на 20 април 2013 г., събота. Актуалните можете да видите тук.

-В деня на почистването в щабовете към областните управи ще има дежурен експерт от съответната Регионална инспекция по околната среда и водите в помощ на участниците в кампанията.

3. Чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, МОСВ ще предостави безвъзмездно 35 хиляди чувала и 35 хиляди чифта ръкавици на обща стойност 24 хиляди лева. Разпределението им ще бъде извършено според броя на участниците от отделните административни области в кампанията през миналата година.

4. Екипите на централното управление на МОСВ, на Изпълнителната агенция по околната среда и на регионалните структури на МОСВ в цялата страна /общо около две хиляди души/ ще се включат с доброволен труд в почистването.

Заедно #ЗаПирин
Заедно #ЗаПирин
Каравана от бъдещето
Каравана от бъдещето
Топящи се портрети
Топящи се портрети
5-ти блок  ще работи до 2047 г.
5-ти блок ще работи до 2047 г.
5-ти блок  ще работи до 2046 г.
5-ти блок ще работи до 2046 г.